Är ett privat evenemang en allmän sammankomst/offentlig tillställning?

FRÅGA
En väldigt nära vän till mig har planerat att fira en bröllopsfest i Göteborg nu under december månad. Som jag förstod lagen så är det begränsat antal personer som får träffas i sammankomster (8 pers). Dock är det planerat att ca 150 pers kommer att delta. Alltså min fråga lyder såhär?, Hur många personer får man samlas i en lokal, vilka regler/lagar/rekommendationer gäller.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från och med den 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen omfattar dock inte privata evenemang.

I 2 kap. 1 § smittskyddslagen framgår emellertid att var och en har ett ansvar att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och ska medverka till att förhindra spridning av sådana sjukdomar. För att uppfylla din skyldighet bör du därför följa de riktlinjer och råd som gäller i din region.

Det finns generella riktlinjer som gäller hela landet som bl.a. innebär att du bör undvika att delta i större sociala sammanhang såsom bröllop eller fester. Det har även tillkommit skärpta råd för regionen Västra Götaland för att ytterligare bromsa smittspridningen. I de lokala restriktionerna framgår bl.a. att var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer, undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med och en avrådan från att arrangera eller delta i en fest. Alla som vistas i regionen behöver följa råden för att smittspridningen ska bromsas!

Även om privata fester inte omfattas av restriktionen om åtta personer bör du följa såväl de generella som de lokala råden för att inte medverka till ökad smittspridning.


Vänligen,

Matilda Bergström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97626)