Är ett norskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

Att upprätta ett äktenskapsförord gällande en bostadsrätt som jag ärvt av min mor, vi har varit gift i 15 år i Norge och har äktenskapsförord där. Men efter vad jag förstår måste vi upprätta ett nytt i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållande (LIMF) kan lösningen hittas till din fråga. Det framgår nämligen av 5 § LIMF att en rättshandling (t.ex. ett äktenskapsförord) som har upprättats och stämmer överens med det lands lag där det den vidtogs också ska vara giltig här i Sverige.

Om äktenskapsförordet stämmer överens med norsk lag och är giltigt enligt formkraven enligt norsk lag, så ska det också anses vara giltigt här i Sverige. Ni behöver således inte upprätta något nytt äktenskapsförord såvida det första är giltigt enligt norsk lag.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”