Är ett muntligt hyresavtal bindande?

2020-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag ska hyra ett boende under en kort tid nu i sommar. En person skrev till mig att jag kunde bo som inneboende hos henne. Vi pratade om det på telefon och kom fram till ett pris. Hon skulle skicka ett avtal till mig vilket hon inte har gjort nu på två veckor. Idag skickade hon en bild på ett avtal där hon skrivit under och ett angivet pris som inte stämmer med det vi kom överens om på telefon. Är jag bunden av den muntliga överenskommelsen på telefon? Det skriftliga avtalet är väl inte bindande först än jag skriver på, det är det muntliga jag är orolig över.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En generell regel inom avtalsrätten är att muntliga avtal är bindande. Det krävs alltså inte att avtalet ingås på något specifikt sätt, dvs. ett formkrav, för att det i och för sig ska vara giltigt. Det finns däremot vissa områden där det finns formkrav, och där muntliga avtal således inte är bindande. Ett exempel på detta är vid köp av fastighet. När det kommer till hyresavtal är det jordabalken som är tillämplig lag, och närmare bestämt dess 12 kap. I jordabalkens 12 kap. 2 § sägs att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att både hyresvärd och hyresgäst har en rätt att få ett avtal skriftligt om de vill det, men muntliga hyresavtal är dock bindande. På så sätt så är du bunden ifall du ingått ett avtal om hyra via telefon med din hyresvärd.

Frågan i ditt fall blir emellertid att handla om huruvida ert samtal faktiskt innebar ett avtal. Så som jag uppfattar vad du skriver så verkar det mer röra sig om att ni kommit överens om att ingå ett avtal skriftligen, och alltså på så sätt inte kommit till avtalsslut förrän pappret är signerat. Men detta beror mycket på vad ni faktiskt sagt under avtalet. Ett avtal förutsätter enligt avtalsrättsliga regler ett anbud och en accept. Alltså att någon ger ett förslag och någon annan accepterar förslaget (1 kap. 1 § avtalslagen). Huruvida ni uttryckligen kommit överens om alla aspekter av hyresavtalet redan muntligen är svårt för mig att säga. Ytterst blir det här en fråga om era individuella uppfattningar av samtalet. Det är alltså en bevisfråga. Att i domstol styrka att ett muntligt avtal föreligger är inte helt lätt. Du har alltså goda möjligheter, om du inte anser att du avtalat om något muntligt, att komma ifrån avtalet.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97696)