FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/08/2022

Är ett muntligt erbjudande om anställning giltigt eller inte?

Min vän har fått ett muntligt erbjudande om anställning på förskola. Hon avtalade första dag för att börja arbeta och att hon skulle jobba ett år. Nu drog förskolan tillbaka erbjudandet då personen som har tjänsten nu ändrat sig och kommer tillbaka. Förskolan säger att de ska hitta något annat åt henne om en eller två månader. Hon har sagt upp sig på sitt nuvarande jobb eftersom hon skulle börja sitt nya jobb 8 augusti. Kan förskolan göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet

Det finns inget formkrav när det gäller anställningsavtalet. Ett anställningsavtal kan alltså träffas både muntligt och skriftligt. Muntliga avtal är bindande enligt 3 § avtalslagen.

Muntligt avtal

Huvudregeln när det gäller avtalets ingående är "pacta sunt servanda" vilket betyder "avtal ska hållas". Man skulle kunna säga att arbetsgivaren här är skyldig att hålla sig till avtalet. I och med att det inte finns något formkrav och anställningsförhållandet kan träffas även muntligt, så blir det här en fråga om bevisning. Det är svårt att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Bevisbördan ligger på den som påstår sig ha fått till stånd ett anställningsavtal - det vill säga din vän.

Sammanfattning 

Ett muntligt anställningsavtal är alltså giltigt och arbetsgivaren är skyldig att hålla sig till vad som är avtalat. Å andra sidan är det svårt för din vän att faktiskt bevisa att det ens finns ett anställningsavtal och det åligger henne att bevisa motsatsen till vad arbetsgivaren menar - och det är det som är det svåra när det gäller muntliga avtal.

Jag skulle rekommendera din vän att invänta förskolans förslag om en annan tjänst, så länge inte personen i fråga har bevisning på att avtalet faktiskt har ingåtts.

Jag hoppas att det gav dig svar på din fråga!


Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”