Är ett löfte om en gåva bindande?

om en avliden person muntligt har gett bort något innan han dog vad gäller?

mottagaren har ej hunnit hämta gåvan innan dödsfallet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fallet blir gåvolagen (GåvoL) tillämplig om det är fråga om lös egendom. För att det ska vara en gåva krävs det att det har skett en förmögenhetsöverföring från en gåvogivare (i detta fall den som avlidit) till en gåvotagare. Överföringen ska göras frivilligt och parterna ska vara överens om att vederlag inte ska utgå för gåvan, se 1 § GåvoL.

Huvudregeln är att löften om gåvor inte är bindande (se 1 § GåvoL), utan gåvan fullbordas i samband med att egendomen traderas från gåvogivaren till gåvomottagaren, se 2 § GåvoL. Eftersom att det inte skett någon tradition av gåvan (den är ju kvar hos gåvogivaren) finns ingen fullbordad gåva. Om det inte framgår att egendomen ska tillfalla en viss person eller likande av testamente kommer gåvan att tillfalla dödsboet.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning