Är ett löfte om en gåva bindande?

FRÅGA
om en avliden person muntligt har gett bort något innan han dog vad gäller?mottagaren har ej hunnit hämta gåvan innan dödsfallet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fallet blir gåvolagen (GåvoL) tillämplig om det är fråga om lös egendom. För att det ska vara en gåva krävs det att det har skett en förmögenhetsöverföring från en gåvogivare (i detta fall den som avlidit) till en gåvotagare. Överföringen ska göras frivilligt och parterna ska vara överens om att vederlag inte ska utgå för gåvan, se 1 § GåvoL.

Huvudregeln är att löften om gåvor inte är bindande (se 1 § GåvoL), utan gåvan fullbordas i samband med att egendomen traderas från gåvogivaren till gåvomottagaren, se 2 § GåvoL. Eftersom att det inte skett någon tradition av gåvan (den är ju kvar hos gåvogivaren) finns ingen fullbordad gåva. Om det inte framgår att egendomen ska tillfalla en viss person eller likande av testamente kommer gåvan att tillfalla dödsboet.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

Alla besvarade frågor (84413)