Är ett köpt hyreskontrakt giltigt?

2017-02-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Min dotter, bosatt i Stockholm, har fått ett ”erbjudande” om ett ”förstahandskontrakt” på en lägenhet i Husby. Hon ska betala 50 000 kr. Detta är såvitt jag vet olagligt. Jag önskar hjälp för att förklara för henne att ett sådant kontrakt inte är värt någonting. Kan ni hjälpa mig med lagliga och andra aspekter? Tack på förhand/ Britt.
SVAR

Hej Britt!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är otydligt eller ofullständigt är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga kompletteringar.

Du har helt rätt i att det är olagligt att begära ersättning för ett hyreskontrakt. Detta framgår av 12 kap. 65 § jordabalken. Av lagrummet framgår att mottagande av ersättning för upplåtelse av en hyresrätt kan resultera i ett bötes- eller, i särskilt allvarliga fall, fängelsestraff.

Förbudet tar dock sikte på den person som tillhandahåller svartkontraktet, inte den person som utger ersättningen. Din dotter skulle således inte begå någon brottslig eller ens olaglig handling genom att betala för lägenheten. Tvärtom har hon, enligt samma paragraf som ovan, möjlighet att begära att få sina pengar tillbaka efter avtalets ingående – då ett villkor om ersättning inte är giltigt ur juridisk bemärkelse.

Alltjämt är det inte att rekommendera att ingå avtal som lagen inte betraktar som acceptabla. Mitt råd till dig är således att upplysa din dotter om att hon visserligen inte riskerar att göra sig skyldig till något lagstridigt genom att betala för kontraktet men att det ändå är klokare att ordna en bostad på annat vis (vilket så klart kan vara väldigt problematiskt i Stockholm). Värt att beakta är också att de 50 000 kr som din dotter eventuellt kommer att betala med största sannolikhet inte återbetalas av hyresvärden den dag hon byter bostad.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88273)