FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet03/07/2022

Är ett godkänt vapenskåp som är fastskruvat i väggen lös eller fast egendom?

Hej! Ska ett godkänt vapenskåp fastskruvat i väggen betraktas som fast eller lös egendom när man sålt sin villa? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om ett godkänt vapenskåp som är fastskruvat i väggen ska betraktas som fast eller lös egendom när man sålt sin villa. I mitt svar kommer jag att tillämpa jordabalken (JB). 

Är ett godkänt vapenskåp som är fastskruvat i väggen lös eller fast egendom?

Utgångspunkten är att parterna kan avtala sinsemellan om vad köpet ska omfatta och inte. Ett vapenskåp kan till exempel nämnas i avtalet mellan köparen och säljaren om det ska ingå eller inte. Om det inte finns ett sådant avtal aktualiseras 2 kap. JB som utfyllnadsregler (regler om tillbehör). Ett vapenskåp som är fastskruvad bör inte anses vara fast egendom, eftersom det inte kan anses vara ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden. I ett rättsfall från Högsta domstolen, angavs det att kravet på ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden bör vara uppfyllt om det anses vara standardutrustning i bostäder. Dessutom om föremålet är inrättad i byggnaden på ett bestående sätt och att det framstår som “en så typisk inredningsdetalj, att man bör anta att en ny ägare eller nyttjare av byggnaden har bruk för föremålet”, NJA 1996 s.139.

Slutsats

Ett fastskruvat vapenskåp bör räknas som lös egendom på grund av att det inte anses vara ägnat för stadigvarande bruk och därför inte anses vara byggnadstillbehör. Det kan dock vara bra att ange det i köpeavtalet om det ska räknas som fast eller lös egendom för att undvika missförstånd. 

Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare