Är ett bud bindande?

Hej!

Under vilka villkor är bud bindande?

Jag försöker sälja ett fordon via blocket, och om jag har det skriftligt på sms att en person bjuder ett visst pris, kan de då säga efteråt att de tar tillbaka budet? Kan man göra så? Eller är bud bindande så länge som de skrivit att de bjuder X antal tusen och skriver det väldigt tydligt på sms?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bud räknas som ett erbjudande att ingå avtal (ett så kallat anbud).

I svensk avtalsrätt tillämpas den så kallade löftesprincipen som innebär att den som avger ett anbud (anbudsgivaren) är bunden av sitt löfte (1 § avtalslagen). Den som anbudet riktas mot ska svara inom skälig tid, annars upphör anbudet att gälla (3 § avtalslagen).

Vad som utgör skälig tid är dock svårt att ge ett exakt svar på. En bedömning måste göras där man tar hänsyn till hur lång tid det kan förväntas ta att ta ställning till anbudet och besvara det. Om du accepterar anbudet inom skälig tid har ett bindande avtal uppstått; anbudsgivaren kan i så fall inte ta tillbaka sitt anbud.

Anbudsgivaren har möjlighet att återkalla anbudet fram tills dess att anbudet har kommit dig tillhanda (7 § avtalslagen). Eftersom ett SMS kommer dig tillhanda i princip omgående torde denna regel inte kunna tillämpas i ditt fall. Förutsatt att du har accepterat anbudet inom skälig tid har alltså ett bindande avtal uppstått.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000