Är ett avtal via mail "lika bindande" som ett fysiskt dokument?

2018-02-13 i Formkrav
FRÅGA
Hej, Jag undrar om ett avtal via mail är lika bindande som ett fysiskt dokument. Jag har lånat ut lite pengar till ett litet, privat företag och nu vill se skicka avtal (bekräftekse) på att jag lånat ut dessa pengar i två år. Är det okej via epost eller måste vi ha bådas underskrifter också? Tack för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja. Huvudregeln är att avtal kan ha vilken form som helst. De är alltså "lika bindande" oavsett om de är skriftliga, muntliga, skickade per sms eller per mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men försträckningsavtal (dvs. avtal om lån av pengar) har inga sådana formkrav.

Anledningen till att avtal bör vara skriftliga är att det är mycket enklare att bevisa vad avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.

Om en tvist uppstår och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det dock inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Utan att ha sett era mail blir det dock svårt för mig att svara på om det kan uppstå några tolkningsproblem.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (180)
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98481)