Är ett avstående av rätt till arv gällande gentemot arvingens borgenärer?

2016-01-15 i Arvsavstående
FRÅGA
HejMin mor gick bort 2015-08. Enligt hennes testamente så skall min bror och jag erhålla våran laglott.Resten av kvarlåtenskapen skall tillfalla min mors barnbarn. Min bror har två barn, jag har ett barn.2015-11 rådfrågar min bror vår bouppteckningsjurist utan min vetskap om han kan avstå från arv och testamentslott till förmån för sina barn, eftersom han har stora skulder hos kronofogden. Denna förfrågan tillkom tre månader efter min mors bortgång. Jag vet att detta inte var min mors önskan för att hon ville att min bror skulle bli skuldfri, och det uttrycker hon genom att skriva ett testamente. Jag undrar om detta är juridiskt lagligt att göra så här, eller kan jag bestrida detta innan arvsskiftet träder i kraft.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din mors förordnande om att du och din bror ska erhålla era laglotter är överflödigt, eftersom ni oavsett testamentets innehåll skulle haft rätt till era laglotter, se ÄB 7 kap 1 och 3§§. Därmed saknar även din mors vilja avseende era laglotter betydelse. Enligt ÄB 17 kap 2§ kan man avstå från arv till förmån för sina barn, om man skriftligen underrättar testatorn om detta innan denne avlider. Avstående från arv efter en person har dött räknas alltid som en gåva, och denna gåva kan angripas av gåvogivarens (dvs din brors) borgenärer (dvs Kronofogden). Om din bror avstår från sitt arv nu kan alltså Kronofogden principiellt angripa den gåvan för betalning av hans skulder.

Men, om din mor inte hade förordnat om er rätt till laglotten hade ni behövt jämka testamentet enligt ÄB 7:4 för att utfå er laglott. Jämkning av testamente för utfående av laglott är en personlig rättighet, som endast kan göras gällande av bröstarvingen, inte av dennes borgenärer (ex Kronofogden), ÄB 7 kap 7§. Eftersom testamentsförordnandet var riktat till din brors barn hade din bror då kunnat uppnå sin önskan genom att inte jämka testamentet. Detta är dock endast en hypotetisk situation eftersom din mor de facto förordnat om er laglott.

Svaret på frågan är alltså kort och gott att din bror inte kan undanhålla Kronofogden några pengar genom att nu försöka få till ett avstående av sin rätt enligt testamentet.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85564)