Är ett anställningsavtal en offentlig handling?

2018-01-01 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Är anställningsavtal av en kommunal/statlig befattningshavare allmän offentlig handling i sin helhet (dvs. inkl. namnet på tjänsteman) som man har rätt att ta del av?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Vad gäller anställningsavtal inom staten, landstinget och kommunen så gäller Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar. Bestämmelserna om offentlighetesprincipen regleras i första hand i Tryckfrihetsförordningens 2 kap. I Offentlighets- och sekretesslagen finns undantag från denna förordning.

En allmän handling är en handling som finns hos staten, landstinget eller kommunen. Den kan antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om ditt namn eller varför du vill ha ut uppgifterna. Du kan begära ut handlingarna hos varje myndighet som har uppgifterna hos sig. I varje fall då en allmän handling begärs ut ska myndigheten göra en sekretessbedömning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Ovannämnda innebär att om avtalet är upprättat av en arbetsgivare som är att betrakta som ett offentligt organ är anställningsavtalet som huvudregel att betrakta som en offentlig handling och vem som helst kan begära att få ut det utan att behöva ange skäl för detta eller uppge sin egen identitet. Tvärtom gäller att om avtalet är mellan en person och ett icke-offentligt företag så är det inte att betrakta som en offentlig handling.

Med vänliga hälsningar

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98667)