FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess01/01/2018

Är ett anställningsavtal en offentlig handling?

Hej. Är anställningsavtal av en kommunal/statlig befattningshavare allmän offentlig handling i sin helhet (dvs. inkl. namnet på tjänsteman) som man har rätt att ta del av?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Vad gäller anställningsavtal inom staten, landstinget och kommunen så gäller Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar. Bestämmelserna om offentlighetesprincipen regleras i första hand i Tryckfrihetsförordningens 2 kap. I Offentlighets- och sekretesslagen finns undantag från denna förordning.

En allmän handling är en handling som finns hos staten, landstinget eller kommunen. Den kan antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om ditt namn eller varför du vill ha ut uppgifterna. Du kan begära ut handlingarna hos varje myndighet som har uppgifterna hos sig. I varje fall då en allmän handling begärs ut ska myndigheten göra en sekretessbedömning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Ovannämnda innebär att om avtalet är upprättat av en arbetsgivare som är att betrakta som ett offentligt organ är anställningsavtalet som huvudregel att betrakta som en offentlig handling och vem som helst kan begära att få ut det utan att behöva ange skäl för detta eller uppge sin egen identitet. Tvärtom gäller att om avtalet är mellan en person och ett icke-offentligt företag så är det inte att betrakta som en offentlig handling.

Med vänliga hälsningar

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000