Är ett äktenskapsförord som inte har registrerats hos Skatteverket giltigt?

FRÅGA
Hej! Om min far och min styvmor skrev ett äktenskapsförord 1979 då dom gifte sig där hennes mor och min ingifta farbror är vittnen Och det inte är regristrerat hos Skatteverket , gäller det då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i äktenskapsbalken, du hittar den här.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs bland annat att det har registrerats hos Skatteverket. Innan det har skett har äktenskapsförordet ingen verkan vid en bodelning. Äktenskapsförordet mellan din far och styvmor gäller alltså inte för tillfället. (7 kap 3 § äktenskapsbalken)

För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)

Tidigare fanns ett krav på att äktenskapsförordet ska vara bevittnat. Detta har dock tagits bort nu. (se prop 1986/87:1 Äktenskapsbalk, s.129)

För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle din far och styvmor vilja upprätta ett nytt äktenskapsförord får de väldigt gärna höra av sig till Lawline Juristbyrå för hjälp med detta.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97671)