Är ett äktenskapsförord som inte har registrerats hos Skatteverket giltigt?

Hej!

Om min far och min styvmor skrev ett äktenskapsförord 1979 då dom gifte sig där hennes mor och min ingifta farbror är vittnen

Och det inte är regristrerat hos Skatteverket , gäller det då ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i äktenskapsbalken, du hittar den här.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs bland annat att det har registrerats hos Skatteverket. Innan det har skett har äktenskapsförordet ingen verkan vid en bodelning. Äktenskapsförordet mellan din far och styvmor gäller alltså inte för tillfället. (7 kap 3 § äktenskapsbalken)

För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)

Tidigare fanns ett krav på att äktenskapsförordet ska vara bevittnat. Detta har dock tagits bort nu. (se prop 1986/87:1 Äktenskapsbalk, s.129)

För att det ska börja gälla krävs att de skickar in det till Skatteverket innan den s.k kritiska tidpunkten, antingen den dag då makarna begär skilsmässa eller den dag då någon av dem går bort. (9 kap 2 § äktenskapsbalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle din far och styvmor vilja upprätta ett nytt äktenskapsförord får de väldigt gärna höra av sig till Lawline Juristbyrå för hjälp med detta.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning