Är ett äktenskapsförord att likställa med ett testamente?

Hej, Jag är svensk och min tjej är från Polen men numera svensk medborgare. Hon vill gifta sig i Polen via katolska kyrkan och jag vill ha äktenskapsförord för enskilld egendom för hus och båt. Spelar det någon roll och räcker det med ett svenskt äktenskapsförord om vi gifter oss i Polen?

Vi har idag två barn och vad händer om jag skulle dö som gift med henne om vi har svenskt äktenskapsförord?

Jag har även två aktiebolag och pengar på banken, måste man skriva något om detta också som enskilld egendom i äktenskapsförordet? Jag vill ju ha kvar detta som enskilld egendom och vad händer med företagen om jag dör?

Min sambo vill ha någon form av säkerhet om vi gör slut idag som sambo eller senare om gifta? Vad är vanligt att man gör där?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Räcker det med ett svenskt äktenskapsförord om vi gifter oss i Polen?

När ni gifter er i Polen gäller äktenskapet mellan er även i Sverige då grundprincipen i svensk rätt är att äktenskap som ingåtts i utlandet ska erkännas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks (1 kap 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Jag förutsätter att ni avser att bo i Sverige efter giftermålet. Det räcker då med att ni skriver ett svenskt äktenskapsförord, även om ni gifter er utomlands. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs dock att det är skriftligt, undertecknat och ingivet för registrering hos Skatteverket.

Vad händer med äktenskapsförordet om du dör?

Ett äktenskapsförord reglera egendomsförhållandena när ett äktenskap avslutas (skilsmässa eller dödsfall) och kan användas för att göra egendom antingen till enskild (egendom som inte ska ingå i en bodelning), eller till giftorättsgods (egendom som ska ingå i en bodelning). Ett äktenskapsförord kan inte användas på samma sätt som ett testamente och reglerar inte hur arvet ska fördelas vid ett dödsfall, utan endast vad som utgör enskild egendom och inte. Om du dör blir din enskilda egendom en del av ditt kvarlåtenskap, det vill säga egendom som ska fördelas genom arv. Det är viktigt att veta att efterlevande make som huvudregel ärver före gemensamma barn. Har ni inte skrivit ett testamente ärver därför den efterlevande maken hela din kvarlåtenskap inkluderat din enskilda egendom med fri förfoganderätt (fritt kan disponera egendomen i fråga, dock får hon inte testamentera bort den) enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Ett äktenskapsförord har alltså inte samma effekt som ett testamente. Vill ni reglera arvet mellan er efter dödsfall är det rekommenderat att upprätta ett testamente.

Två aktiebolag och pengar på banken - bör dessa ingå i äktenskapsförordet?

I ett äktenskapsförord kan man i princip förordna om att vad som helst ska utgöra enskild egendom. Vad gäller bolag och pengar på banken är det väldigt vanligt att man förordnar om att dessa ska utgöra enskild egendom vid upplösning av ett äktenskap. Min rekommendation är att du bör ta med både aktiebolag och pengar om du vill försäkra dig om att de kommer att utgöra enskild egendom vid en eventuell separation.

Tänk på att du måste vara tydlig med att inte sammanblanda pengarna du vill ha som enskild egendom med andra pengar, utan det är bra att ha de separat i ett avkiljt konto. Detta för att det inte ska uppstå konflikt avseende bevisning vid en eventuell upplösning av äktenskapet.

Vad händer med aktiebolagen om du dör?

Ett äktenskapsförord reglerar som tidigare sagt, vad som ska utgöra enskild egendom och vad som ska utgöra giftorättsgods vid en separation. Om du i ett äktenskapsförord förordnar om att aktiebolagen ska utgöra din enskilda egendom, kommer aktiebolagen (om du dör) blir en del av ditt kvarlåtenskap som ska fördelas genom arv. Eftersom efterlevande make som huvudregel alltid ärver hela kvarlåtenskapen kommer aktiebolagen att tillfalla henne.

Förordnar du om att aktiebolagen ska utgöra enskild egendom i ett äktenskapsförord kommer dessa ändå att tillfalla den efterlevande maken då ett äktenskapsförord inte reglerar arvet mellan er. För att reglera vem som ska ärva aktiebolagen när du dör är det viktigt att skriva ett testamente. Ett äktenskapsförord reglerar som tidigare nämnt inte hur ett arv ska fördelas.

Min sambo vill ha någon form av säkerhet om vi gör slut idag som sambo eller senare som gifta? Vad är vanligt att man gör där?

Som sambos gäller reglerna i sambolagen. När man är sambos utgör endast gemensamma bostaden och bohaget föremål för bodelning vid separation (3 § sambolagen). Resterande egendom är enskild egendom och ska inte ingå vid en bodelning.

Genom att upprätta ett samboavtal som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation kan sambolagens regler avtalas bort och egendom som skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår då inte i en bodelning. Ni kan alltså skriva ett samboavtal som ska gälla mellan er där ni bestämmer hur ni ska dela upp bostaden och bohaget vid en separation. Detta avtal behöver inte skickas in till Skatteverket för att gälla.

Om ni gifter er rekommenderas som tidigare nämnt att ni upprättar ett äktenskapsförord där ni i stort sett reglerar hur ni vill att allt ska delas upp mellan er vid en separation.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det är viktigt att tänka på att göra skillnad mellan ett äktenskapsförord och ett testamente. Jag hoppas att skillnaden framgick i mitt svar. Har du fler frågor eller funderingar, tveka inte på att ställa en ny fråga eller använda dig av våra andra tjänster.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning