Är ett äktenskap som ingåtts utomlands giltigt i Sverige?

FRÅGA
Hejsan, jag är en svensk samt Bangladesh medborgare och redan har gift med en Bangladeshi kvinna. Jag hade visa upp en personbevis som står jag var ogift till vigselförrättare i Bangladesh . Är det vår äktenskap är giltig i sverige? Tack på förhand. MvhSame
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du har gift dig i Bangladesh med en bangladeshisk kvinna och nu undrar du om ert giftermål är giltigt i Sverige.

Ert giftermål är giltigt i Sverige om det är giltigt i Bangladesh

Den lag som är tillämplig på din situation är Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Enligt 7 § i denna lag är huvudregeln att äktenskap som ingåtts utomlands är giltigt i Sverige OM det är giltigt i det land som äktenskapet ingicks. Om ert äktenskap är giltigt i Bangladesh är det alltså giltigt även i Sverige.

Undantag

Det finns dock undantag i 8 a § i samma lag som innebär att äktenskapet under vissa förutsättningar INTE kommer att vara giltigt i Sverige. Detta gäller

1. om någon av er var under 18 år när ni gifte er i Bangladesh
2. om det hade funnits några andra hinder mot äktenskap i Sverige vid tidpunkten för giftermålet
3. om det är sannolikt att ert äktenskap har ingåtts under tvång
4. om du och din fru inte närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående


Registrera giftermålet i Sverige

Förutsatt att ert äktenskap är giltigt i Sverige måste ni registrera äktenskapet hos Skatteverket för att det ska bli folkbokfört här. Ni behöver då visa upp vigselbeviset, antingen originalkopian eller en bestyrkt kopia.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91309)