Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde en jacka till en tjej på en app där man kan sälja begagnade saker. Hon ber om bilder och jag skickar flertalet tydliga där hon godkänner att hon vill köpa och jag fraktar den. Nu, 3 dagar senare skriver hon att jackan inte stämmer överens med titeln. Jag har skickat bilder och hon har godkänt så där tror jag undersökningskyldigheten tillämpas. Ses detta som något svek och att jag hade upplysningsskyldighet. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga rör ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner. I sådana situationer tillämpas Köplagen (KöpL), se 1 § och 4 § KöpL.

Utifrån hur du beskriver situation uppkommer frågan om varan kan vara behäftad med ett möjligt fel. Enligt 17 § första stycket KöpL ska varan bland annat i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. I och med att du använde en viss titel för jackan som du sålde kan det anses avtalat att jackan just skulle stämma överens med titeln. Varan är då att anse som felaktig i och med att den inte gjorde det (se 17 § tredje stycket KöpL). Även om titeln på jackan inte skulle ses som avtalsinnehåll, vilket den förmodligen gör, är jackan också enligt 17 § tredje stycket KöpL att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta sistnämnda krav är definitivt uppfyllt då köparen av din jacka med fog kunnat förutsätta att den skulle stämma överens med titeln. Varan är alltså att anse som felaktig.

Ett antal möjliga påföljder aktualiseras i och med detta för hon som har köpt din jacka (se vidare 30 § KöpL). Det jag skulle rekommendera dig att göra är helt enkelt att låta köpet återgå, du får tillbaka din jacka och du ger tillbaka pengarna till köparen. På så sätt slipper du ett utdraget efterspel där hon kan göra gällande olika påföljder. Detta är nog det absolut bästa att göra i din situation. Hon som köpte din jacka har rätten på sin sida, utifrån de omständigheter du beskrivit för mig.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91413)