FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/12/2017

Är en utländsk dom giltig i Sverige?

Kan ett svenskt pågående avtal ersättas av ett utländskt tingsrättsbeslut med helt nya villkor?

Om det inte framgår tydligt i tingsrättsbeslutet att detta ersätter avtalet. Vad gäller då?

Är det, det utländska beslutet som gäller eller gäller det skrivna svenska avtalet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga kan ha två svar, beroende på vilket land domen kommer ifrån. Det juridiska området kallas internationell privaträtt om du skulle vara intresserad att läsa mer än detta svar.

Till detta svar kommer jag anta att avtalet det är fråga om gäller ett privaträttsligt avtal, t.ex. ett köp mellan två personer.

Om detta avtal ska bestå eller inte beror egentligen på om domen från domstolen i det andra landet kommer från ett land som antingen skrivit på 1968 års brysselkonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, om domen kommer från ett EU land (då frågan regleras av 2012 års Bryssel I förordning), eller om domen kommer från ett annat nordiskt land då lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område gäller (se https://lagen.nu/1977:595).

Länderna som skrivit under brysselkonventionen går att finna på internet.

Skulle domen komma från ett av dessa länder kan den domen få verkan här i Sverige om någon begär den verkställd här. Det sker alltså inte automatiskt utan domen måste begäras verkställd här i Sverige. Då kommer den verkställande myndigheten (kronofogden) att se till att domen efterlevs. Men tills domen blivit verkställd i Sverige gäller avtalet alltså.

Detta förutsätter också att domen inte strider mot ordre-public. Det vill säga grunderna för rättsordningen. En dom som till exempel skulle leda till att mänskliga rättigheter frångås kan eventuellt undvikas att bli verkställd.

Skulle det vara så att domen kommer från ett annat land än de som skrivit under brysselkonventionen, eller de andra som omfattas där uppe är huvudregeln att Sverige inte godkänner sådana domar, detta görs med hänvisning till 3 kap. 2 § utsökningsbalken (läs den https://lagen.nu/1981:774#K3P2S1).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”