FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal12/02/2021

Är en uppsägning ogiltig om hyresvärden inte har signerat den?

Hej,

Är en uppsägning ogiltig om hyresvärden inte har signat/underskrift på den? Vänligen ange underlag.

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresvärdens signatur är ett krav för att uppsägningen av ett hyresavtal ska vara giltigt. För att besvara frågan kommer jag använda mig av jordabalken (JB).

Uppsägningen ska vara skriftlig

Om ett hyresförhållande varit längre än tre månader, så är kravet att det ska sägas upp skriftligen för att vara giltigt (12 kap 8 § första stycket JB). I praktiken så innebär det att alla hyresavtal som gäller tills vidare måste sägas upp skriftligen. Om ett hyresavtal gäller på bestämd tid och är kortare än tre månader eller tre månader så får det sägas upp muntligen (12 kap 8 § JB första stycket). I den skriftliga uppsägningen ska hyresvärden skriva varför hon eller han inte förlänger hyresavtalet (12 kap 8 § andra stycket JB).

Delgivning

Om hyresvärden vill säga upp hyresavtalet måste han eller hon delge uppsägningen till hyresgästen. Delgivning innebär att hyresvärden ska se till så att hyresgästen fått uppsägningen på ett sådant sätt att hon eller han vet eller kan utgå från att den verkligen har nått hyresgästen (12 kap 8 § tredje stycket JB). Det finns dock inget krav på att uppsägningen ska innehålla en signatur från hyresvärden.

Svar på din fråga
Om en uppsägning är skriftlig och säger varför hyresavtalet sägs upp, räcker det inte att uppsägningen saknar underskrift från hyresvärden för att den ska vara ogiltig.


Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att skriva till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?