Är en uppsägning av ett hyresavtal via mail giltig?

Hej

Om mitt avtal lyder:

Uppsägningstid: Kontraktet kan sägas upp ömsesidigt till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från Uppsägningstillfället. Uppsägningen ska vara skriftlig och skickas med post. Jag mailade min uppsägning sista december för att jag ska flytta in i ny lägenhet i 1:a mars. Förstod då att jag kommer få en månad dubbelhayra. Efter att jag aldrig fått en bekräftelse eller återkoppling på min uppsägning så läste jag igen där det stod att det ska skickas med post? Är inte email skriftlig post? Efter 3 mail om att få slutdatum bekräftat så fick jag aldrig någon bekräftelse på detta heller. När jag ringde senaste hänvisade endast till vad som står i kontraktet. Jag skickade sen ett skrivet brev och postade sista veckan i januari. Kommer jag då behöva betala hyra för både mars och april? Eller räknas min uppsägning som jag mailat? Hyresvärden vill inte svara och bekräfta mitt sista datum. Kan ni ge mig klarhet i detta med hur kontraktet lyder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag tolkar din fråga rätt så bor du i en hyreslägenhet som du nu vill säga upp. Du har mailat din hyresvärd och meddelat att du vill säga upp lägenheten, men inte fått någon bekräftelse på detta. I ditt hyreskontrakt finns det ett villkor som anger att uppsägningen ska ske via post. Du undrar nu om den uppsägning som du gjorde via mail är giltig eller inte.

I mina svar kommer jag att utgå från att du hyr en bostadslägenhet och inte en lokal.

Hur ska hyresuppsägningar göras?
Frågor om hyresbostäder regleras i hyreslagen, dvs 12 kap. jordabalken (JB).

En uppsägning ska göras skriftligen om du har hyrt i bostaden i mer än tre månader (12 kap. 8 § JB). Har hyresförhållandet varat kortare tid än tre månader, är det tillräckligt att du säger upp hyresavtalet muntligen.

Det framgår inte av lagtexten att uppsägningen måste göras brevledes för att den ska vara giltig. I ett beslut från Svea hovrätt (2006-06-30 i mål nr ÖH 7877-05) hade hyresgästen på ett tydligt sätt sagt upp lägenheten via mail. Hyresvärden hade bekräftat uppsägningen via mail. Hovrätten ansåg att uppsägningen var giltig.

Uppsägningstiden börjar löpa från den dag då hyresvärden delges uppsägningen (12 kap. 8 § st. 3 JB). Hyresvärden är delgiven uppsägningen när hen har tagit emot uppsägningen och bekräftat den (18 § delgivningslagen). Hyresvärden är också delgiven uppsägningen om du har postat uppsägningen i ett rekommenderat brev (12 kap. 8 § st. 4 JB). Uppsägningstiden börjar löpa från den dag du postar det rekommenderade brevet.

Vad gäller i ditt fall?
En uppsägning via mail har godtagits som en giltig uppsägning av hyresavtalet. Din hyresvärd kan alltså inte kräva att uppsägningen ska göras via post. En hyresvärd kan nämligen inte avtala om villkor som är till din nackdel (12 kap. 1 § st. 5 JB).

Eftersom hyresvärden inte bekräftade den uppsägning som du gjorde via mail, kan det däremot uppstå svårigheter med att bevisa att hyresvärden verkligen delgivits uppsägningen. Det finns alltså en risk för att du kommer bli tvungen att betala dubbel hyra, trots att din uppsägning är giltig. Det här hänger ihop med att hyresvärden måste bekräfta uppsägningen för att uppsägningstiden ska börja löpa.

Till nästa gång råder jag dig att posta uppsägningen i ett rekommenderat brev. Uppsägningstiden börjar då löpa samma dag som du lägger brevet på lådan och du undviker att uppsägningen drar ut på tiden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning