Är en takmonterad lampa fast eller lösegendom?

2019-02-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Är en takmonterad kristallkrona fast eller lös egendom när en villa säljs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagar om vad so tillhör fast respektive lösegendom hittar vi i Jordabalken (JB).

Vad är fast egendom?
Det som utgör fast egendom är först och främst jord, jorden i sin tur är indelad i fastigheter. 1 Kap. 1 § JB . I sin tur utgör fastighets- och byggnadstillbehöret också fast egendom. 2 kap JB. Hit hör bland annat byggnaden samt fast inredning i byggnaden.

Vad är lös egendom?
Vad som inte är fast egendom är lös egendom. Man får alltså undersöka vad som faller under fast egendom för att kunna avgöra vad lös egendom är.

Utgör lampan fast eller lös egendom?
Det jag ska utreda är om den takmonterade kristallkronan är fast egendom i form av byggnadstillbehör. 2 Kap, 2 § JB.

Den takmonterade kristallkronan vara ägnat för stadigvarande bruk. Lampan ska ha ett objektivt samband med byggnaden och vara till nytta oavsett vem som äger fastigheten.

Sedan har det stor betydelse ifall lampan enbart är monterad via eluttaget eller om den är fastmonterad direkt i taket. Om det skulle vara så att lampan är fastmonterad i taket bör det anses vara byggnadstillbehör och då anses vara fast egendom.

I följande rättsfall kom man fram till att föremålet var fast egendom:
- NJA 1997 s. 699 parabolantenn bedömdes vara byggnadstillbehör och,
- NJA 1996 s. 139 diskmaskin bedömdes vara byggnadstillbehör.

Att avgöra om ett föremål är fast eller lös egendom blir ofta frågor som måste bedömas. Man kan ta kontakt med en mäklare för att få hjälp att göra bedömningar i enskilda fall.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsningen,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)