FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet11/11/2017

Är en robotgräsklippare ett fastighetstillbehör?

Robotgräsklippare! Ska köpa hus, vid hus titten var robotgräsklipparen framme , det står dock inget i objektbeskrivningen om den ! Kan säljaren ta den med sig , med tillhörande slinga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillbehör till fastigheter regleras i jordabalken (JB).

Slingan
Slingan kan utgöra ett fastighetstillbehör (2 kap. 1 JB). Fastighetstillbehör är egendom som genom sitt fysiska samband tillhör fastigheten.

Ledningar eller andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk anses tillhöra fastigheten (2 kap. 1 § JB). Slingan kan anses vara en ledning eller en annan anläggning i jordabalkens mening. Det krävs vidare att slingan har anbragts för stadigvarande bruk. Avgörande för om slingan har anbragts för stadigvarande bruk är fastighetsägarens subjektiva avsikt. När slingan sattes ut ska fastighetsägaren ha avsett att den ska vara där för stadigvarande bruk, dvs. en långsiktig lösning.

För att slingan ska vara ett fastighetstillbehör krävs även att slingan ska ha tillförts av fastighetsägaren (2 kap. 4 § JB). Bestämmelsen innebär att om två personer äger fastigheten men endast den ena har köpt ett föremål och anbragt den blir inte föremålet automatiskt en del av fastigheten. Utgångspunkten är dock att bedömningen ska utgå ifrån att fastighetsägaren som tillförde föremålet ska anses ha tillfört föremålet för den andras fastighetsägares räkning (NJA 2014 s 35).

Robotgräsklipparen
Robotgräsklipparen torde inte vara ett fastighetstillbehör enligt jordabalkens mening. Istället bör den utgöra lösöre. Vissa omständigheter i det speciella fallet kan dock leda till en annan bedömning. Exempelvis om slingan inte fungerar för andra robotgräsklippare, vilket kan vara avgörande för om man kan separera föremålen. Om inget annat har avtalats torde dock robotgräsklipparen inte följa med fastigheten vid en försäljning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda BlombergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”