Är en prick godkänd som signatur?

2019-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej.Är en liten prick godkänd som underskrift?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt så har vi tyvärr inga särskilda regler om hur en signatur ska se ut för att vara giltig. Signaturer används för lite olika syften, och du nämner inte i vilket syfte du ställer frågan. Om det är så att du ska ingå avtal med någon vars signatur är en prick, så är det viktigt att tänka på att signaturen är din bevisning på att avtalet ingås med motparten. Om signaturen bara är en liten prick kan det därmed bli väldigt svårt att bevisa att det är just motpartens signatur på pappret. En annan aspekt av frågan är att signaturen ska överensstämma med den signatur som finns på en persons ID-handling, då det är dessa man tittar på vid oklarheter kring om en signatur tillhör den påstådda parten eller ej. En ytterligare tanke är att signatur som nämnt ovan används för att företa rättshandlingar, såsom att ingå avtal. Om det till exempel är du själv som funderar på att använda en prick som signatur bör du därför fundera lite innan. Om signaturen består av en sådan enkel figur som en prick, är det väldigt lätt att förfalska denna och du kan riskera att andra personer förfalskar din signatur.

Det är alltså inte otillåtet att använda en prick som signatur, däremot kan det mycket väl nekas av motparten. Min rekommendation är alltså att inte använda en prick som signatur, särskilt inte om signaturen ser annorlunda ut på ID-handlingen. Rör det sig om ett avtal som du ska ingå med någon annan så bör du inte godta pricken som underskrift samt be om att få se hur underskriften ser ut på personens ID-handling.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81741)