Är en pennkniv ett brott mot knivlagen?

FRÅGA
Jag brukar ha en pennkniv (swiss army knife med ett 66mm långt knivblad) i min ficka men jag undrar om det är tillåtet att ha den i skolan och om lärare har rätt att beslagta kniven.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline!

När det gäller knivar så finns det en lag som reglerar de olika bestämmelserna när det kommer till innehav av knivar och andra liknande föremål, och den kallas i folkmun knivlagen.(Knivlagen)

I första paragrafen så står det att knivar och liknande föremål får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.

Andra stycket samma paragraf tar upp några undantag, bland annat om föremålet är ämnat för visst uppdrag eller tjänst, till exempel en snickare som använder en kniv i sitt arbete så är det tillåtet. (1 § Knivlagen)

Fjärde paragrafen tar upp de olika straffen som kan tillämpas om man skulle bryta mot denna lag, och den kan vara böter och fängelse upp till 6 månader, eller högst 1 år om brottet skulle vara grovt.(4 § Knivlagen)

Så vad gäller i ditt fall?

Högsta domstolen tog nyligen upp i en dom då en kvinna blev friad då hon hade en fällkniv i sin handväska, olika tillfällen då det kan anses vara ok att bära kniv på allmän plats.

De tar upp att bland annat mindre knivar, som en pennkniv till exempel kan vara ok att ha med sig om det inte finns en påtaglig risk att den ska användas till något våldsamt. Kvinnan i domen hade då också haft en anledning att ha med sig kniven. (Domen)

När det gäller att ha en armekniv på skolområdet så skulle jag avråda dig. En armekniv, alltså både kniven och de andra komponenterna har inte många användningsområden när du är i skolan. Det kan alltså anses vara ett brott mot knivlagen i vissa fall och är inte något jag skulle riskera.

Frågan om dina lärare kan beslagta den, så enligt en artikel från skolvärlden så har lärarna, när det gäller farliga föremål, som knark, vapen eller liknande en rätt att beslagta föremålet och sen lämna över det till den som är ansvarig för sådant på skolan som sen rapporterar och överlämnar det till polisen. (Artikeln)

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (371)
2020-07-30 Nödvärnsrätt
2020-07-30 hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?
2020-07-30 Preskriptionstid misshandel
2020-07-28 Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Alla besvarade frågor (82591)