Är en patientjournal sekretessbelagd handling?

FRÅGA
Hej - är en sjukjournal från sjukvården en sekretessbelagd handling, alltså en offentlig handling som är sekretessbelagd? Eller är det inte en offentlig handling utan en sekretessbelagd handling?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med sjukjournal antar jag att du menar detsamma som patientjournal.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall en patientjournal är allmän handling som alla kan ta del av, eller ifall det är en sekretessbelagd handling. Tillämplig lag för din fråga är Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Framställningar i skrift räknas som allmän handling och en patientjournal är skriftlig och uppfyller därför detta krav (2 kap. 3 § TF). För att en handling ska vara allmän krävs även att den är förvarad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF) samt antingen upprättad eller inkommen hos en sådan. Enligt lagen blir journaler och andra förteckningar som förs löpande, allmänna när de färdigställts för anteckning eller införing (2 kap. 10 § andra stycket TF). Det vill säga, en patientjournal är en allmän handling när den är färdigställd.

Huvudregeln i svensk rätt är att allmänheten får ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF).

Dock finns det undantag, framförallt i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För uppgifter om personers hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inom sjukvården, gäller sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för personen eller någon närstående (25 kap. 1 § OSL). Andra stycket i paragrafen hänvisar till andra paragrafer där denna sekretess kan brytas, men som huvudregel gäller sekretess för patientjournalen. Sekretessen gäller i högst 70 år (25 kap. 1 § tredje stycket OSL).

Sammanfattning

Patientjournaler är allmänna handlingar när de har färdigställts. I vanliga fall får allmänheten ta del av allmänna handlingar, men när det handlar om patientjournaler är de skyddade av sekretess (25 kap. 1 § OSL).

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor om sekretess eller patientjournaler, skulle jag rekommendera dig att kontakta en av våra jurister på lawline.se/boka. Du är även välkommen att ställa fler frågor i frågerutan ovanför.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (298)
2021-10-18 Kan ovaccinerade nekas vård?
2021-10-11 ersättning för bristande information inför ett vårdingrepp?
2021-09-29 Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?
2021-09-29 Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

Alla besvarade frågor (96548)