FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess24/05/2020

Är en patientjournal sekretessbelagd?

Hej! Får en statlig myndighet i egenskap av arbetsgivare begära att få se ens sjukvårdsjournal? Frågan är altså inte om dom själva kan gå in och se utan om, de kan begära att du som anstäld lämnar ett utdrag? Samt av i lagen är dewtta reglerat?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel har alla rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kapitlet 1 § tryckfrihetsförordningen). Vad som anses som handling är en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan avläsas eller avlyssnas med hjälp av tekniskt hjälpmedel, dvs. digitala handlingar (2 kapitlet 3 § tryckfrihetsförordningen). Handlingen är vidare allmän om den förvaras hos en myndighet och är inlämnad eller upprättad där (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). En sjukvårdsjournal är en skriftlig handling som förvaras hos myndighet och är upprättad där. En handling anses upprättad hos myndighet när den expedierats. I ditt fall med en sjukvårdsjournal anses den upprättad när själva journalen färdigställts för anteckning. (2 kapitlet 10 § tryckfrihetsförordningen). En sjukvårdsjournal är således en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Däremot finns det givetvis offentlighets- och sekretssprövningar som måste göras.

Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (25 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Din sjukvårdsjournal är alltså belagd med sekretess. Sekretessen innebär att ingen sjukvårdspersonal får avslöja uppgifterna i journalen, varken muntligt eller genom en skriftlig handling. Detta gäller om det är en offentligt bedriven hälso- och sjukvård. Skulle detta bedrivas som ett privat företag så gäller inte offentlighets- och sekretesslagens regler. Däremot rådet det fortfarande tystnadsplikt även för dessa enligt patientsäkerhetslagen.

Detta innebär som sagt att ingen får röja en uppgift där det rådet sekretess (8 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Däremot gäller inte sekretessen för den enskilde själv. Du får givetvis ta del av din egen sjukvårdsjournal trots att den är belagd med sekretess (12 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen).

Sammanfattningsvis kan man säga att en sådan journal anses som en allmän handling. Däremot är uppgifter inom hälso- och sjukvård om en enskilds hälsotillstånd belagda med sekretess som innebär att detta inte får spridas till allmänheten på något sätt. Detta hindrar dock inte att du själv får ta del av din journal. En arbetsgivare kan som huvudregel således inte kräva att få ta del av ens sjukvårdsjournal.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”