Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?

2019-08-01 i Sekretess
FRÅGA
Hej,jag har begärt ut ett förundersökningsprotokoll efter det att förundersökningen hade lagts ner. Efter två veckor fick jag till svar att den är sekretessbelagd i sin helhet, jag kan alltså inte få ut någon handling alls. Jag förstår att vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda, men hela handlingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En nedlagd förundersökning är inte per automatik sekretessbelagd i sin helhet. Det ska göras en sekretessprövning varje gång handlingen begärs ut. Varför du fått avslag och hur det har motiverats vet jag inte i ditt fall. Avslag brukar emellanåt motiveras med att ett utlämnande försvårar förundersökningen om den eventuellt tas upp igen. Å andra sidan kan det argumenteras för att det torde finnas vissa uppgifter som är så harmlösa att de kan lämnas ut.

Min rekommendation om du inte är nöjd med beslutet är att du överklagar det. Du kan överklaga avslag om utlämnande av offentliga handlingar till kammarrätten (jfr 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
FO Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (190)
2019-09-30 Omfattas orosanmälning av sekretess?
2019-09-28 Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?
2019-09-03 Regler om sekretess gällande skolor - finns det?
2019-08-31 När gäller sekretess för en socialsekreterare?

Alla besvarade frågor (73695)