FrågaPROCESSRÄTTParter i rättegången27/12/2021

Är en målsägande skyldig att närvara vid rättegång om man skulle må dåligt av det?

Hej, är en målsägare skyldig att närvara vid rättegång? Får man avstå om man till exempel skulle må mycket dåligt av att ens sätta sin fot där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har blivit kallad som målsägande till en rättegång men du undrar över om du är skyldig att närvara eller om du kan avstå om du skulle må dåligt av att gå dit. Regler om vad som gäller vid rättegångar återfinns i rättegångsbalken (RB). Jag kommer därför att utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

Du måste närvara vid rättegången

Du är kallad till domstolen som målsägande (20 kap. 8 § fjärde stycket RB). Du är skyldig att infinna dig i domstolen den dag och tid som du har blivit kallad till. Vid rättegången ska du höras om det brott som du har blivit utsatt för. Åklagaren kommer troligen ställa frågor om händelsen för att styrka åtalet. Din berättelse av vad som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut.

Om du är rädd för någon

Om du känner obehag eller är rädd för någon t.ex. den åtalade (den person som utsatt dig för brottet) eller om du av någon annan anledning har svårt för att berätta när en viss person är närvarande, bör du kontakta domstolen i god tid före rättegången. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Han eller hon får då följa förhöret från ett annat rum.

Du kan ha rätt till ett målsägandebiträde

Domstolen kan i vissa fall utse ett målsägandebiträde (ofta en advokat) till dig (20 kap. 15 § andra stycket RB). Möjligheten till målsägandebiträde finns främst i fråga om vissa typer av brott. Det ska vara fråga om brottslighet av allvarligt slag (som kan leda till fängelse) riktat mot person t.ex. sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott med fängelse i straffskalan. Det är tingsrätten som beslutar om du ska få ett målsägandebiträde. Ersättningen till målsägandebiträdet utges av staten, det kostar alltså ingenting för dig.

Du har rätt till en stödperson

Om förutsättningarna för att få ett målsägandebiträde inte är uppfyllda men du ändå känner att det är jobbigt att behöva närvara inför rätten, har du i stället en möjlighet att ta med en stödperson som sitter bredvid dig under rättegången (20 kap. 15 § första stycket RB). Du bestämmer själv om du vill ta med dig en stödperson till rättegången. Det kan vara vem som helst som rätten tycker är lämplig t.ex. en anhörig eller vän.

Stödpersonens uppgift är att vara ett personligt stöd åt dig under rättegången och kan b.la. uppmärksamma rätten på om du behöver en paus under en pågående förhandling. Det kan vara värt att nämna att en stödperson inte har någon rätt att vara kvar i rättssalen, om domstolen beslutar att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar.

Vad händer om du uteblir utan giltigt skäl?

Om du har delgetts kallelse att inställa dig personligen måste du närvara eller ha giltiga skäl för att inte närvara. I det fall du uteblir utan giltiga skäl kan du riskera att bli hämtad av polis eller bli skyldig att betala vite (46 kap. 14 § första stycket RB).

Vilka giltiga skäl finns för att du ska kunna utebli?

domstolens hemsida finns information om vad som kan vara laga förfall. Laga förfall betyder att den som har kallats till en domstolsförhandling har en giltig ursäkt att inte komma. Att någon har laga förfall är alltså detsamma som att han har ett giltigt skäl. För att inte drabbas av påföljder kan ett giltigt skäl vara exempelvis sjukdom (då krävs alltid läkarintyg), avbrott i trafik, eller andra händelser som man inte kunnat förutse (32 kap. 8 § första stycket RB).

Sammanfattning

Om du har blivit kallad till en rättegång har du en skyldighet att infinna dig. Att du skulle må dåligt av att närvara är inget giltigt skäl till att utebli. I det fall du uteblir utan giltigt skäl riskerar du att bli hämtad av polis eller bli skyldig att betala vite. Du har däremot rätt att ta med dig en stödperson till rättegången och i vissa fall kan du ha rätt till ett målsägandebiträde.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?