FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 14/04/2018

Är en konkurrensklausul oskälig?

Har en anställning som jag planerar att säga upp mig ifrån. I anställningsavtalet står formulerat följande: "får ej bedriva konkurrerande verksamhet inom ett avstånd om 1.5 mil direkt eller indirekt". Inget mer avseende detta är formulerat. Jag planerar nu att starta eget inom detta avstånd (efter min uppsägning) och undrar om det finns någon risk för avtalsbrott?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först bör du ta reda på om detta rör sig om en konkurrensklausul eller lojalitetsplikt.

Lojalitetsplikt är något som sker underförstått vid en anställning, alltså att under tiden som du är anställd får du inte bedriva konkurrerande verksamhet. Du får inte heller ha en anställning hos en annan konkurrerande verksamhet. Eftersom det varken framgår någon tidsbegränsning eller vitesföreläggande, alltså att du får betala skadestånd vid kontraktsbrott, så verkar det som att detta rör sig om lojalitetsplikt under anställningstiden.

Skulle det däremot röra sig om en konkurrensklausul så kommer mitt svar till dig bli lite vagt eftersom konkurrensklausuler i anställningsavtal är en hel vetenskap i sig.

Klausul innebär en bestämmelse eller förbehåll i kontraktet.

Genom att arbetsgivaren skriver att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet inom 1,5 mil och inte skriver vilken tid detta ska begränsas till efter att du sagt upp dig så verkar detta vara oskäligt. Den vanligaste längden på tid brukar vara två år och det vore inte okej att för evigt lägga ett konkurrensförbud. Det ska även framkomma vilket vite som du kan tvingas att betala om du bryter mot klausulen. Du har även rätt till viss ersättning om du hindras i att bedriva den verksamheten du vill och har kompetens i. Du är inte bunden av klausulen om den är oskälig. (38§ Avtalslagen)

För att kunna tolka ett avtal finns det olika principer. En av dem är oklarhetsregeln vilket innebär att det är den som skriver avtalet som bär risken för att klausulen tolkas till motpartens favör, alltså till din fördel. Genom att argumentera för att du uppfattade att klausulen enbart gällde under din anställning kan du ha framgång utifrån oklarhetsregeln.

Vid första anblicken och utan mer bakgrundsinformation skulle jag säga att klausulen i ditt avtal är oskälig om den skulle vara en konkurrensklausul då den saknar tidsbegränsning och därför borde du ha rätt till att bedriva din nya verksamhet. Skulle din arbetsgivare sedan säga att du brutit mot avtalet så är det upp till hen att bevisa vilken förlust företaget har gjort genom ditt avtalsbrott.

Eftersom jag inte vet din position i företaget och eftersom Arbetsdomstolen bedömer om klausulen är skälig i det enskilda fallet så är det svårt att ge dig ett klart och tydligt svar på om du begår ett kontraktsbrott eller inte. Däremot hoppas jag att mitt svar varit vägledande.

Det bästa hade varit att tala med din arbetsgivare för att reda ut vad avtalet egentligen innebär eftersom detta kan röra sig både om en eventuell konkurrensklausul eller om en skriftlig lojalitetsplikt. Om det sedan råder delade meningar kan ni gå vidare till Arbetsdomstolen.

Mer information om vad en konkurrensklausul i allmänhet är finns här.

Hoppas det gav dig vägledning i hur du ska gå tillväga.

Emma AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000