Är en juriststudent ett lämpligt ombud i en rättegång?

Anses en juridikstudent som går sista terminen på juristprogrammet som en lämplig ombud i en rättegång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om ett ombud anses lämpligt att föra en persons talan eller inte beslutas slutligen av domstolen, om domstolen inte anser personen lämplig kan de besluta att avvisa personen som ombud. Vilka krav som ställs på ett ombud framgår av rättegångsbalken. Där hittar man lite olika bestämmelser beroende på vilken typ av rättegång det handlar om – ett tvistemål eller ett brottmål.

Det framgår inte i din fråga vilken typ av rättegång det rör sig om. Jag kommer dock utgå från reglerna kring en tvistemåls rättegång. Detta eftersom vid brottmål förordnas ofta offentlig försvarare av domstol och i andra fall där privat försvarare utses av den misstänkta, ställs i princip samma villkor på ombud som vid tvistemål (21 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken).

Ett ombud måste vara lämpligt för att få företräda någon

Precis som du nämner i din fråga måste ett ombud vara lämpligt för att få företräda en person i en rättegång. När man utreder om ett ombud är lämpligt eller inte tar man hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet. Det ställs inget krav på att ombudet ska vara advokat eller ha en juristutbildning (12 kap. 2 § rättegångsbalken).

Med redbarhet tas hänsyn främst till tidigare brottslighet. Betydelse får hur grov brottsligheten har ansetts vara samt hur långt tillbaka i tiden brottsligheten skedde.

Med insikt tas hänsyn både till juridiska insikter och insikter i målet, så som exempelvis sakkunskap. Kravet ställs i relation till målets komplexitet, det vill säga att större krav kan ställas på ett ombud i ett mer komplicerat mål eller ett mål i högre instans.

Med tidigare verksamhet tas hänsyn till erfarenhet av förhandlingar i rättsliga frågor både i och utanför domstol.

Utöver lämplighetskravet måste ombudet också behärska det svenska språket, vara över 18 år, inte vara satt i konkurs och inte vara ställd under förvaltarskap (12 kap. 2 § rättegångsbalken).

Juridikstudenten skulle kunna anses vara ett lämpligt ombud, men det är slutligen upp till domstolen att avgöra

Som jag redogjort ovan ställs det flertalet krav på ett ombud som inte är helt lätt att uppfylla. Vad som utgör ett lämpligt ombud eller inte kan inte ensidigt avgöras utifrån om ombudet är juriststudent.

Det är svårt för mig att bedöma om domstolen skulle anse juridikstudenten i din frågan vara ett lämpligt ombud eller inte. Eftersom juridikstudenten går sista terminen på juristprogrammet anses hen ha juridiska kunskaper. Under förutsättning att det rör sig om ett enklare tvistemål, studenten inte tidigare är dömd för brott och hen uppfyller resterande krav som jag redogjort så skulle studenten kunna anses vara ett lämpligt ombud.

Det finns dock inte tillräcklig information i din fråga för att jag ska kunna bedöma juridikstudentens lämplighet utan det är slutligen upp till domstolen att avgöra denna fråga.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”