Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?

2019-04-23 i Reavinstskatt
FRÅGA
Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?Föreningen uppfyller ej de fyra villkoren som skatteverket ställer.Huvudfrågan är om den juridiska personen omfattas skattskyldighet.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså om en ideell förening är skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning, eller kapitalvinst som den kallas i lagen. Regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Du skriver vidare att föreningen inte uppfyller Skatteverkets fyra villkor och jag förutsätter att du med detta menar de fyra villkor för att inkomster ska bli skattefria i en ideell förening.

Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig. Har föreningen ett så kallat "allmännyttigt ändamål" och uppfyller Skatteverkets fyra villkor som du nämner är den däremot begränsat skattskyldig (IL 7 kap. 3 §).
Villkoren kallas:
1. ändamålskravet
2. verksamhetskravet
3. fullföljdskravet
4. öppenhetskravet

Du skriver att dessa villkor inte är uppfyllda och föreningen omfattas därmed av skattskyldighet. Skattskyldigheten för en ideell förening utan allmännyttigt ändamål har visserligen ett par undantag men kapitalvinst från en fastighetsförsäljning undantas inte utan ska beskattas. Kapitalvinsten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (IL 13 kap. 2 §). Denna skatt är (år 2019) 20,6 % av den beskattningsbara inkomsten (IL 65 kap. 10 §).

Sammanfattning: Ja, en ideell förening är skattskyldig för reavinst från en fastighetsförsäljning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för mer detaljerad information om vad som gäller vid beskattningen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll