Är en gåvoutfästelse avseende fast egendom bindande?

2020-02-02 i Gåva
FRÅGA
Stämmer det att Gåvobrev som avser en framtida händelse att ge bort ett hus (fast egendom) ses som en Gåvoutfästelse? Och stämmer det då Gåvoutfästelse avseende fast egendom gäller ej?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gåvor av fast egendom finns i 4 kap. jordabalken (JB). Vissa krav måste vara uppfyllda för att en gåva av en fastighet ska vara giltig. Gåvobrevet måste vara skriftligt, undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren, innehålla en överlåtelseförklaring och en uppgift om vilken fastighet som ges bort (4 kap. 1 § första stycket JB och 4 kap. 29 § JB). Överlåtelseförklaringen innebär att gåvogivaren skriver att han/hon önskar att ge bort fastigheten till gåvotagaren. Fastighetsbeteckningen ska finnas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som inte uppfyller dessa krav är ogiltigt (4 kap. 1 § tredje stycket JB och 4 kap. 29 § JB).

En gåvoutfästelse (ett löfte om gåva) som inte uppfyller dessa krav är alltså inte bindande. Gåvotagaren kan inte på grund av löftet tvinga fram gåvan av fastigheten. Gåvan blir bindande för parterna först då jordabalkens formkrav är uppfyllda.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (658)
2020-09-24 Är det möjligt att genom en gåva överlåta hälften av bostadsrätten till min sambo?
2020-09-24 Gåva eller lån och hur man får tillbaka pengarna
2020-09-23 Hur överlåter man en stuga genom gåva?
2020-09-20 ​Finns det preskription på att ett gåvobrev pekar ut egendom som enskild?

Alla besvarade frågor (84313)