Är en fullmakt giltig om den inte är bevittnad?

2018-04-22 i Formkrav
FRÅGA
Hur många bevittningar kräver en fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser rörande fullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt fungerar så att en person (fullmäktigen) får kompetens att sluta avtal och företa andra rättshandlingar åt en huvudman (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL).

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för upprättandet av en fullmakt. En fullmakt kan således upprättas både muntligen och skriftligen utan att detta påverkar giltigheten. Vid överlåtelse av fast egendom finns dock ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig, jfr 27 § st. 2 AvtL. Det kan förstås även hända att tredje man har speciella krav på hur fullmakten ska se ut för att de ska acceptera den.

OBS! Rör det sig om en s.k. framtidsfullmakt du avser att upprätta så krävs det att fullmakten upprättas skriftligen och även att två vittnen skriver under fullmaktshandlingen (jfr 4 § lagen om framtidsfullmakter).

Vad bör en fullmakt innehålla?
Ur bevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera att fullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och eventuellt också bevittnas. Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig (namn och personnummer), information om fullmaktens omfattning och eventuellt dess giltighetstid (eller om den ska gälla tillsvidare) samt underskrifter och datum.

Sammanfattningsvis
:
Följaktligen är det alltid att rekommendera att vara så tydlig som möjligt för att undvika oklarheter som kan leda till framtida tvister. Ur bevishänseende är därför en skriftlig fullmakt att föredra och det kan såklart även vara bra att låta någon bevittna dokumentet, men enligt lag är det alltså inte något formkrav för att fullmakten ska vara giltig. För övrigt kan dock tredje man kräva att fullmakten ska vara bevittnad.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97716)