Är en förundersökning slutförd när den lagts ned?

Hej! Min fråga är gällande förundersökningar och försäkring.

När en förundersökning är nedlagd, räknas den då som slutförd?

Försäkringsbolag kräver nämligen ibland att förundersökningen ska vara slutförd för att de ska ge ut ersättning.

Ibland kräver de också att polisanmälan ska ske "utan dröjsmål", vad är en rimlig tolkning av detta? Några dagar eller några timmar?

Hälsningar,

Ludvig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Förundersökning

Jag börjar med att förklarar när en förundersökning är slutförd och därefter vad en nedlagd förundersökning innebär och vad skillnaden är.

Reglerna kring förundersökning finner vi i 23 kap. Rättegångsbalken (1942:740).

När en förundersökning resulterar i att en person blir ”skäligen misstänkt” måste denne underrättas. Ibland får den misstänkte ta del av förundersökningen löpande, och när den är färdigställd ska förundersökningsledaren delge förundersökningen den misstänkte, s.k. slutdelgivning. Förundersökningen är i och med slutdelgivningen slutförd (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Åklagaren måste då fatta beslut om att väcka åtal eller inte.

När en förundersökning läggs ned innebär det att anledning inte längre finns att fullfölja utredningen (23 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken). Det kan t.ex. bero på att det saknas spår efter brottslingen, eller att den påtalade gärningen inte är brottslig. Man säger att en förundersökning är avslutad när den läggs ned.

Förenklat kan man säga att en förundersökning som inte resulterar i någon misstänkt läggs ned och därmed är avslutad, medan en förundersökning som slutdelgivits en misstänkt är slutförd.

När försäkringsbolaget sätter upp ett krav att förundersökningen ska vara slutförd innebär det ett krav på att förundersökningen ska resultera i att en person blir "skäligen misstänkt".

Tänk på att när en förundersökning upphör kan brottet, om det finns skäl, utredas på nytt. Beslut om en förundersöknings upphörande vinner alltså inte rättskraft.


Utan dröjsmål

Det finns ingen enhetlig definition vad ”utan dröjsmål” avser för tid. Det beror helt på vad är för något som ska göras, konsekvensen av att det inte görs, vem det är som ska göra det och i vilket sammanhang handlingen ska utföra. För att försöka ge dig någon definition av frasen kan det sägas att en handling som ska utföras ”utan dröjsmål” ska vidtas så fort möjlighet till det finns. Eftersom en polisanmälan enkelt kan göras muntligen som skriftligen via Polisens hemsida eller telefon kan två dagar, och på sin höjd tre dagar, vara inom ramen för ”utan dröjsmål”. Längre tid än så är troligtvis utom ramen för tidsgränsen.


Avslutande råd

Vill du ha ett definitivt svar vad ditt försäkringsbolag anser att ”utan dröjsmål” innebär skulle jag råda dig att höra av dig till dem och fråga!

Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo