FrågaAVTALSRÄTTFormkrav28/11/2022

Är en digital framtidsfullmakt giltig utan vittnesunderskrifter?

Är en framtidsfullmakt som signerats digitalt av fullmaktsgivaren (och fullmaktstagaren) och lagrats på Kivra giltig utan vittnesunderskrifter?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du om framtidsfullmakten är giltig.


Vittnens underskrifter är ett krav för giltighet


För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den undertecknas av fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren i samtidig närvaro av två vittnen. Dessa vittnen ska också underteckna handlingen och på så vis bestyrka att de är medvetna om att de bevittnat just en framtidsfullmakt (lag om framtidsfullmakter 4 §).


Framtidsfullmakten som du beskriver är av den anledningen inte giltig.


Jag hoppas du fått svar på dina frågor!


Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo