FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept19/04/2016

Är en beställning en accept?

Hej!

Är en beställning det samma som accept och är en offert ett beställningserkännande?

Lawline svarar

Hej!

Regler om anbud och accept finns i avtalslagen, som är över hundra år gammal och har ett relativt snårigt språkbruk. Inom avtalsrätt pratar man ofta om att en del (men inte alla) avtal sluts via en modell med anbud och accept. I ett sådant fall är anbudet det erbjudande om avtal som ges på det första stadiet, ett slags viljeförklaring från en part att ingå ett avtal med någon annan. Ett anbud måste rikta sig till viss person och vara någorlunda specificerat för att räknas. Här kan man skilja på när affärer gör reklamutskick med erbjudandet om att köpa en viss vara för ett visst pris, sådana kallas för utbud.

Om anbudet accepteras kallas svaret för accept, det kan till exempel röra sig om att en person accepterar en annan persons erbjudande om att de ska ingå ett avtal om ett cykelköp. Både anbud och accept är normalt bindande var för sig, och ett anbud kan oftast inte återkallas förrän viss tid passerat. När en accept finns har man ingått ett avtal och båda parter är normalt bundna av avtalet.

Att lägga en beställning är snarast att se som ett anbud, det är ju ett erbjudande om att man vill köpa en viss vara eller tjänst för ett visst pris. Även en offert borde ofta vara att se som ett anbud, eftersom det ofta rör sig om ett erbjudande om att ingå avtal. Beroende på hur offerten är utformad kan det ses som en bekräftelse (kvitto) på ingått avtal eller liknande, det får bero på vad som står där.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!


Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?