Är en begränsning av antal boende i en hyresrätt juridiskt bindande?

2020-05-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej jag har en rent teoretisk fråga.Min fråga är om en begränsning på antal boende i en hyreslägenhet är en juridiskt bindande avtals punkt. Bor i en lägenhet där avtalet säger att endast en person får bo. Skulle det vara ett avtalsbrott som kan resultera i vräkning om jag skulle skaffa en flickvän som flyttar in
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en begränsning av antal boende i en hyresrätt juridiskt bindande?

Bestämmelser om hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken och brukar kallas för hyreslagen. I hyreslagen finns det inga bestämmelser som reglerar hur många personer som får bo i en lägenhet. Det finns därmed inte ett lagstadgat maxantal personer som får bo i en hyreslägenhet.

Det du ska tänka på är dock att du som hyresgäst är skyldig att vårda lägenheten. Det innebär att du som hyresgäst är skyldig att bevara lägenheten i gott skick och inte slita på lägenheten mer än vad som betraktas som normalt slitage (12 kap. 24 § jordabalken). Dessutom finns en bestämmelse i hyreslagen som stadgar att det inte får bo utomstående i hyreslägenheten, om det kan leda till men för hyresvärden (12 kap. 41 § jordabalken). Om du skulle bryta mot någon av nämnda bestämmelser så riskerar du att få din hyresrätt förverkad (12 kap. 42 § jordabalken).

Det finns dock inget som talar för att lägenheten skulle bli vanvårdad enbart genom att din flickvän flyttar in hos dig. Det finns inget juridiskt hållbart argument för att två personer i en lägenhet skulle leda till onormalt högt slitage och du därmed skulle brista i vårdplikten av lägenheten genom att ni är två som bor där. Eftersom det endast gäller att en person ska flytta in hos dig, finns det inte heller något som talar för att det skulle leda till men för hyresvärden enbart genom att din flickvän bor hos dig. Utifrån detta kan jag inte se något problem med att din flickvän skulle flytta in hos dig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är din hyresvärds villkor om att endast en person får bo i lägenheten inte juridiskt bindande. Det är därmed inte att avtalsbrott om din flickvän skulle flytta in hos dig och ditt kontrakt kan inte bli uppsagt enbart på denna grund. Du riskerar inte vräkning så länge som du inte vanvårdar lägenheten eller att det kan leda till men för hyresvärden att du har din flickvän boende hos dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1426)
2020-10-01 Uppsägningstid uthyrning av egen bostad
2020-09-30 Uppsägning av delat hyresavtal
2020-09-29 Får man ha en vän boende hos sig utan att ta betalt?
2020-09-28 Måste jag betala hyra trots att jag inte har flyttat in i lägenheten.

Alla besvarade frågor (84720)