Är en arbetsgivare skyldig att sjukanmäla sina anställda?

2015-08-19 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Min första sjukdag var den 30:de juli. Här om dagen ringer min chef mig och frågar vart papperna från försäkringskassan är. Då jag påpekar att han måste anmäla mig sjuk till försäkringskassan säger han att han inte måste göra det. Då min läkare har skickat sjukintyg till försäkringskassan ska detta gå per automatik. Nu är jag orolig då det gått 19 dagar och man måste anmäla till försäkringskassan inom 21 dagar. Ska min chef ringa/anmäla till försäkringskassan att jag är sjuk? Vad händer om min chef inte gör detta och hur går jag till väga då?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Enligt 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (SFB) får sjukpenning inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar. Detta innebär i praktiken att en ansökan om sjukpenning måste inkomma senast den 21:a dagen efter att personen blev sjuk för att hen ska kunna få sjukpenning som gäller fr.o.m. den 15:e dagen och framåt.

I samma lagbestämmelse framgår att det är tillåtet för Försäkringskassan att ge sjukpenning (avseende 15:e dagen och framåt) även om en sjukanmälan görs först efter den 21:a dagen. Dock krävs i så fall att det är möjligt att bevisa att det fanns hinder för den anmälningsskyldige att göra en anmälan i tid eller att det annars finns särskilda skäl för att den sena anmälningen ska godtas.

Det stämmer att om en anställd är sjuk i mer än 14 dagar är det arbetsgivaren som är skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan enligt lagen om sjuklön 12 §. Dock finns det inget som hindrar dig från att själv göra en sådan anmälan utifall din arbetsgivare är för slö för att göra det. Försäkringskassan är skyldig att meddela ett beslut på basis av en sådan anmälan såvida det finns ett tillräckligt beslutsunderlag.

Jag skulle mot bakgrund av ovanstående rekommendera dig att fortast möjligt själv begära sjukpenning hos Försäkringskassan.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (188)
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?
2020-08-21 Har jag rätt till sjuklön som timanställd?
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?
2020-07-23 Kvalifikationstid för sjuklön

Alla besvarade frågor (84436)