Är egendom man äger själv giftorättsgods?

FRÅGA
Hej! Min fru valde helt plötsligt att hyra en hyreslägenhet och flytta ut från vårt gemensamma hus/fastighet utan att förvarna mig om att hon tänkte flytta (detta var en vecka tillbaka). Jag vet inte hennes agenda och vill ha till ett avtal med henne gällande vårt hus att jag kan bo kvar om jag betalar alla lån och framtida driftkostnader (ingen skillnad mot vad jag alltid gjort), samt att vi vid skrivande stund också tar ansvar för egna framtida skulder eftersom vi nu inte skall leva ihop ett tag. Detta är bara en paus för att se om vi kan få tillbaka kärleken igen.Hon vill att vi träffar banken ganska omgående för att jag skall ta över hennes lånedel samt då så klart även ägandet av hela fastigheten. Lånedelen är ca 300.000 över taxeringsvärdet men det bryr jag mig inte om. Jag är rädd för att hon träffat en annan med tanken på snabba beslut och brådskan. Eftersom vi är gifta idag, så undrar jag om hon har rätt till huset den dagen hon kanske vill gå vidare med en bouppdelning/skillsmässa om jag löser hennes lån?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vad som skulle hända med huset ifall ni skiljer er. Om ni skiljer er så kommer en bodelning upprättas (9 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods (10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). Efter avdrag från skulder så läggs värdet av giftorättsgodset samman och delas lika mellan makarna (11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken)

Är huset då giftorättsgods även om du äger det till fullo? Svaret är ja, äganderätten är inte det som avgör huruvida något är giftorättsgods eller inte. Fastigheten ska därför räknas med i en eventuell bodelning.

Det enda sättet du kan behålla hela värdet av huset vid en eventuell skilsmässa är genom äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din enskilda egendom. På så sätt ingår inte fastigheten vid en eventuell bodelning (10 kapitlet 1 § och 7 kapitlet 1-2 §§ Äktenskapsbalken).

Observera att det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara gällande. Det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och även inskickat till skatteverket (7 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken).

Mitt råd är därför att skriva ett äktenskapsförord med din fru, på så sätt kan du vara säker på att huset förblir ditt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1057)
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77252)