Är dueller lagliga i Sverige?

2020-10-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är dueller, så kallad envig i hedersfrågor, lagliga i Sverige? I sådana fall, i vilket mån?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dueller är inte lagligt i Sverige.

Envig, tvekamper som används för att avgöra rättstvister, har varit förbjudet i Sverige sedan 1662 i olika former.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?