FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal04/12/2021

Är du bunden av ett muntligt anställningsavtal för ett vikariat om du har tackat ja till tjänsten?

Hej!

Jag har muntligt tackat ja till en tidsbegränsad anställning men inte skrivit på. Jag vill nu inte börja där. Är det möjligt eller är jag bunden pga muntligt sagt ja? Det står heller ingen uppsägning reglerad med tanke på att det är ett vikariat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av avtalslagen (AvtL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Muntliga anställningsavtal är bindande

Ett anställningsavtal brukar betraktas som ett konsensualavtal, dvs. att det är tillräckligt att parterna är överens för att ett avtal ska uppkomma. Det finns alltså inga särskilda formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås. Anställningsavtal kan därför ingås både muntligt och skriftligt och båda sätten är lika bindande (AvtL 1 § första stycket).

Om du tackar ja till ett arbetserbjudande under en viss tidsperiod har du troligtvis ingått ett muntligt avtal med arbetsgivaren och du är då bunden när du muntligt har sagt ja till anställningen.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas

En grundläggande regel inom avtalsrätten och som också gäller för anställningsavtal, är att avtal ska hållas. Det kan dock uppstå bevissvårigheter med muntliga avtal, och det är upp till din arbetsgivare att visa att ni har ingått ett muntligt avtal. Annars finns det en möjlighet att kringgå anställningen på så sätt.

Detta alternativ kan dock skapa en dålig stämning och kan även innebära att du blir skadeståndsskyldig om det kan bevisas i efterhand att det fanns ett avtal mellan er och att det uppstod en skada för din arbetsgivare.

Uppsägning av anställningen?

Eftersom det rör sig om ett vikariat och därmed en tidsbegränsad anställning gäller i regel att varken du eller arbetsgivaren kan säga upp anställningen i förtid (LAS 4 § andra stycket). Detta gäller om inte annat har avtalats, men du skriver att det inte står något om uppsägning eftersom det är ett vikariat.

Därmed har du inte möjlighet att säga upp dig från anställningen. Utan meningen är att du ska jobba under hela vikariatstiden. En tidsbegränsad anställning upphör vid slutdatumet och under anställningen är du som arbetstagare arbetsskyldig fram tills dess.

Det finns dock möjlighet att frånträda anställningen efter överenskommelse med arbetsgivaren. I slutändan är det alltså upp till din arbetsgivare att bestämma eftersom du rent juridiskt är bunden vid det muntliga anställningsavtalet.

Sammanfattning och råd

Ett muntligt anställningsavtal är lika giltigt som ett skriftligt anställningsavtal. Du blir bunden till anställningen i och med att du tackar ja till anställningen, eftersom ni är överens om att ingå avtal då. Din arbetsgivare kan dock få svårt att bevisa att det finns ett avtal mellan dig och det är möjligt att kringgå anställningen på så sätt. Jag rekommenderar dock inte detta alternativ. Du har ingen möjlighet att säga upp anställningsavtalet, eftersom anställningen är tidsbegränsad i form av vikariat och du är skyldig att arbeta under hela anställningen.

Mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare och förklara hur du känner, och förhoppningsvis låter din arbetsgivare dig frånträda från anställningen tidigare.

Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare