Är domstolen bunden av det brott åklagaren gjort gällande ansvar för?

2016-05-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
I ett uppmärksammat fall i Vallåkra sköt en 67 årig man ihjäl två unga män som beväpnade försökte göra intrång i hans hem har det nu lämnats in en stämningsansökan i vilken endast mord är nämnd som åtalspunkt och inte något alternativt brott så som dråp eller vållande till annans död. Min fråga är om domstolen trots det inte finns med i stämningsansökan kan fälla mannen för dråp i det fall att man anser att omständigheterna är tillräckligt förmildrande för att det ej ska bedömas som mord, men fortfarande finner att han passerat nödvärnsrätten och att han med uppsåt dödat ynglingarna. Kan han helt enkelt dömas för annat (mildare) brott än han åtalas för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken är rätten bunden av den gärningsbeskrivning dvs det händelseförlopp som åklagaren påstår ha inträffat men inte av den rättsliga beteckning eller tillämpliga lagrum som åklagaren åberopat. Detta innebär att domstolen skulle kunna döma till ansvar för dråp trots att åklagaren har yrkat ansvar för mord så länge omständigheterna i gärningsbeskrivningen täcker brottet dråp, vilket inte borde vara något problem då dråp precis som mord innebär att någon berövat annan livet. Frågan om domstolen skulle kunna döma till vållande till annans död när åklagaren endast gjort gällande ansvar för mord är lite klurigare. I praxis så har HD sagt att det inte går att ge något generellt svar på om det går att döma för oaktsamhetsbrott (vållande till annans död) när åklagaren endast åberopat ansvar får ett uppsåtligt brott (mord) utan det beror på hur åklagaren har utformat gärningsbeskrivningen i det enskilda fallet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86512)