Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?

2021-02-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppen tar sikte på olika saker. Det är därför inte synonymer.

Dom är en domstols slutliga, formella avgörande i saken. I domen finns domslut och domskäl.

Domslut är det formella beslutet som fattas av en domstol efter en rättegång. Domslutet ingår i domen. Det är domstolens avgörande i frågan. Det kan till exempel vara att domstolen beslutar att döma den tilltalade till straff.

Domskäl är domstolens motivering till ett domslut, och ingår i domen. I domskälen redogör domstolen för sin bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91410)