Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?

2021-02-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppen tar sikte på olika saker. Det är därför inte synonymer.

Dom är en domstols slutliga, formella avgörande i saken. I domen finns domslut och domskäl.

Domslut är det formella beslutet som fattas av en domstol efter en rättegång. Domslutet ingår i domen. Det är domstolens avgörande i frågan. Det kan till exempel vara att domstolen beslutar att döma den tilltalade till straff.

Domskäl är domstolens motivering till ett domslut, och ingår i domen. I domskälen redogör domstolen för sin bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1200)
2021-10-25 Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

Alla besvarade frågor (96532)