Är dödshjälp olagligt?

FRÅGA
Hej! Jag har förstått att assisterat självmord är lagligt, att hjälpa till om personen inte kan själv. Om en förlamad patient från huvudet och ner, på sjukhuset vill dö och ber om att få stänga av respiratorn, får en anhörig då göra det eftersom personen inte kan göra det själv? Räknas det som assisterat självmord och lagligt eller blir det dråp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver, att stänga av respiratorn på en person som vill det, är vad som kallas aktiv dödshjälp. Aktiv dödshjälp är i Sverige förbjudet i form av att det är brottsligt och straffbelagt.

Frågan om aktiv dödshjälp har tagits upp flera gånger i domstol och har då som sagt bedömts som brottsligt i det fall själva handlingen leder till att den andra personen dör. Vad som är en aktiv handling är exemplifierat i NJA 1979 s 802. I rättsfallet injicerade en person snabbverkande insulin av dödlig dos i en annan person då denne ville det. Högsta domstolen ansåg i rättsfallet att det var fråga om dråp, 3 kap 2 § Brottsbalken.

Att stänga av en respirator är på samma sätt att bedöma som en aktiv handling som leder till den andra personens död, därför är det brottsligt och skulle sannolikt, som i rättsfallet ovan, bedömas som dråp, 3 kap 2 § Brottsbalken. Ifall du är intresserad av att läsa fler exempel på hur man i domstol bedömer dödshjälp hänvisar jag till rättsfallet RH 1989 s. 19.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad Kabat
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97613)