Är det vi eller hyresvärden som är skyldiga att betala för service och reparation av en värmekälla i villan vi hyr?

jo, det är så att jag har en fråga angående en tvist med hyresvärden om våran värmekälla, dem hävdar att vi ska betala för Service/reparation utav en värmekälla i en villa som vi hyr, jag undrar bara om det faktiskt är så att det är vi som är skyldiga att betala för dem sakerna som så att säga "ingår" i huset

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här med vem som ansvarar för vad i ett hyresförhållande är inte alltid helt lätt att veta, men det finns regler för det i jordabalken (JB) kap. 12, även kallad hyreslagen. Jag ska försöka förklara vad som gäller i ert fall.

Under hyrestiden ansvarar hyresvärd som huvudregel för vanligt underhåll

Under tiden som ni hyr villan är utgångspunkten att hyresvärden ska hålla villan i ett skicka som kan ses som fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Med andra ord ska det gå bra att bo i villan. Enligt min bedömning ska villan ha en fungerande värmekälla för att kunna ses som fullt brukbar (JB 12 kap. 15 §).

Hyresvärden är alltså ansvarig för olika typer av underhålls- och reparationsarbeten och detta inkluderar värmesystemet. Detta gäller så klart bara om åtgärderna behövs på grund av att villans skick försämras på grund av ålder och användning. Om något måste repareras på grund av att en hyresgäst har orsakat en skada kan hyresgästen bli ansvarig för det. Jag utgår från att så inte är fallet för er.

För ett enfamiljshus kan avtalet säga något annat

Eftersom du skriver att ni hyr en villa så verkar hyresavtalet gälla ett enfamiljshus. Det betyder att huvudregeln som jag beskriver här ovanför inte alltid gäller. Just när det gäller enfamiljshus kan nämligen ett avtal säga något annat och då gäller avtalet (JB 12 kap. 15 §). Det betyder att om ni har ett avtal där det står att ni ska såt för underhåll och reparationer, så gäller det. Om det inte står något om det i ert avtal är det hyresvärden som ska stå för det.

Sammanfattningsvis beror det alltså på vad som står i ert avtal. Står det inte något om ansvar för underhåll och reparationer? Då ska hyresvärden ansvara för att värmesystemet funkar som det ska. Står det något om att hyresgäster ska stå för den här typen av underhåll och reparationer? Då gäller det i ert fall, eftersom ni hyr en villa. Jag rekommenderar därför att ni dubbelkollar villkoren i ert hyresavtal och sen pratar med hyresvärden igen om det som står där.

Har ni svårt att komma överens med hyresvärden kan ni få ännu mer hjälp hos Hyresgästföreningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning