Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

FRÅGA
Hejsan.Min fd loggade in på min massenger utan att jag visste om det. Han såg att jag hade skrivit till en annan kille. Han kom till min lägehet skrek och slog mig i huvudet så att jag föll med huvudet i golvet. Jag har ont i huvudet sen dess. Är det lönt att göra en anmälan? Vad kan, han dömas till? . Detta hände för en vecka sen och jag har inte blåmäke utan är bara lite öm. Tacksam för svar. Mvh/
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du blivit slagen i huvudet av din före detta pojkvän och att du undrar om detta agerande kan ses som brottsligt och om det är lönt att göra en anmälan.

Vid besvarandet av frågeställningen kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) samt skadeståndslagen (SkL).Ett slag i huvudet kan utgöra misshandel

I brottsbalken finns bestämmelser som skyddar den kroppsliga integriteten mot smärta och skada. I (3 kap. 5 § BrB) anges lagrummet för misshandel. Brottet misshandel handlar om att vederbörande tillfogar annan kroppsskada eller smärta. Misshandel finns i fyra svårhetsgrader: misshandel av normalgraden, misshandel som är ringa, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Min uppfattning att ett knytnävsslag i ansiktet vanligtvis är att betrakta som misshandel av normalgraden.

Är det möjligt för dig att få pengar från din före detta kille?

Vid en domstolsprocess kring det inträffade, dvs. händelsen där din före detta pojkvän slog dig i huvudet, så är det möjligt för dig att få ersättning för skadan om du kräver skadestånd. Om slaget har skett uppsåtligen, dvs. med flit, så ska du som utgångspunkt ha rätt till skadestånd för den inträffade skadan (2 kap. 1 § SkL). Skulle det då vara så att du anmäler det som hänt och att en åklagare väcker åtal mot din före detta pojkvän så finns det således möjlighet för dig att få ersättning genom att framföra ett skadeståndsanspråk för det inträffade.

Är det lönt att göra en anmälan?

Min uppfattning är att det är värt att göra en anmälan. Agerandet från din pojkväns sida bör anses som brottsligt och falla in under brottet misshandel som anges i (3 kap. 5 § BrB). Det är dock viktigt att veta om du polisanmäler misshandeln så kommer en åklagare att göra en prövning av fallet och göra en bedömning om det finns tillräcklig med bevisning för att väcka åtal. Det finns ingen "garanti" att åklagaren kommer väcka åtal och att en rättegång kommer att bli av enbart för att man polisanmäler en händelse.

Det som kan vara problematiskt i ditt fall är bevisningen, då du verkar sakna tydliga skador samt att det verkar saknas vittnen. Jag rekommenderar att du uppsöker en läkare som möjligtvis kan titta på området där du är öm och möjligtvis dokumentera ev. skador. Detta kan vara till din fördel om du skulle välja att polisanmäla det inträffade.

Slutligen vill jag rekommendera dig att kontakta någon av våra jurister här på Lawline, de besitter oerhört god kompetens inom området och kan ge dig mer djupgående vägledning i det som inträffat.

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?