Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Hur pass vanligt är det att man blir häktad med just restriktioner för grovt narkotikabrott? Hur sannolikt är det att den åtalade blir släppt efter rättegång i väntan på dom om personen i fråga även blir dömd för grovt narkotikabrott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om häktning finns i 24 kap. Rättegångsbalken(RB).

Häktningsskäl

Ett krav för att bli häktad är att personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda enligt 24 kap. 1 § 1st. RB:

1. Flyktfara - om det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,

2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och

3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhet

Är straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas enligt 24 kap. 1 § andra stycket RB.

Angående restriktioner

Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen.

Det är svårt att säga hur pass vanligt det är med restriktioner för personer som är åtalade för grovt narkotikabrottet. Det är domstolen som gör en bedömning i det enskilda fallet.

Bli släppt i väntan på dom

När en person som i din fråga släpps efter rättegång i väntan på dom beror detta oftast på att domstolen tror sig komma fram till ett frikännande. Eftersom grovt narkotikabrott är ett brott med minimistraff på två år är det sällan någon blir släppt i väntan på dom och sedan blir dömd. Det kan dock ske om personen i fråga har suttit häktad en mycket lång tid, och det eventuella fängelsestraffet har avtjänats i och med häktningen eller en större del av den. Detta då häktningstiden räknas av på fängelsestraffet.

Med vänliga hälsningar,


Melvin KericRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”