Är det vanligt att privat medling används av småföretag?

2019-01-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är det vanligt att privat medling används av småföretag
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Det finns en stor skillnad mellan ett skiljeförfarande och privat medling.

Ett skiljeförfarande är en tvistelösning som inte sker i allmän domstol, utan istället av en skiljenämnd. Förutsättning för detta är att parterna har överenskommit om det. Detta brukar ofta ske när stora företag tvistar om större belopp, vilket också är då ett sådant förfarande är mest fördelaktigt, på grund av att det kan vara väldigt kostsamt. Fördelarna med att få sin tvist avgjord genom skiljeförfarande är bland annat att det kan ske snabbt, av personer med särskild sakkunskap och utanför offentligheten. En avgjord skiljedom vinner laga kraft som en vanlig dom, enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Privat medling är däremot ett sätt för parterna att, innan man väcker talan vid domstol, försöka komma överens om en lösning som är fördelaktig för båda. Då har parterna kommit överens om att utse en privat medlare som, genom att föra diskussioner med parterna, försöker få dem att lösa det aktuella problemet. Detta är en enklare och många gånger billigare lösning för såväl privatpersoner som för företagare. Sådana tjänster utförs av många affärsjuridiska byråer och har blivit allt vanligare hos företagarna.

Den främsta skillnaden mellan dessa förfaranden är att privat medling syftar till att uppnå en lösning utan dom, medan skiljeförfarandet är ett rättsligt förfarande som resulterar just i en dom. I de flesta fallen blir en skiljedom mer fördelaktig för endast en av parterna.

Medling och skiljeförfarande är något som visar sig vara något trendigare nu är förr. Antalet sådana förfaranden har ökat rejält sedan Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister, infördes. Många företag har insett att medling medför ett billigare och mycket snabbare, samt trevliga sätt att uppnå lösning. Det handlar som oftast om att bygga en bra relation mellan företagen för att de fortsättningsvis ska kunna göra affärer.

Är du intresserad av att veta mer om privat medling för företag så rekommenderar jag dig att söka upp en jurist eller advokat som tar sig an kommersiella tvister.

Hoppas du fått svar på din fråga

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69295)