Är det tillåtet att vara timanställd i flera konkurrerande bolag?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA
Om man har timanställning som apotekare i ett apoteksbolag, ex ******. Timmarna som erbjuds i perioder är max 2 dagar i veckan vilket blir för lite timmar/ vecka. Min fråga: är det tillåtet att vara timanställd i fler apoteksbolag, ex ******...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är okej att vara timanställd i flera apoteksbolag samtidigt, på grund av att man anser att man får för lite timmar/vecka i det första bolaget. Enligt min tolkning har man i detta fall alltså varit anställd i det första bolaget ett tag, och funderar nu på att söka jobb hos ett annat apoteksbolag.

Jag kommer i mitt svar redogöra för lojalitetsplikten som arbetstagaren har, vad den innebär och vad konsekvenserna kan bli av att den bryts. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar. Ha dock i åtanke att många omständigheter spelar roll, varav jag inte kan ge ett mer precist svar på vad som gäller i din exakta situation.

Lojalitetsplikt

Som arbetstagare är man bunden av en så kallad lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under sin anställning. Detta är inget som regleras direkt i lag eller i avtal, utan är något som kommer "automatiskt" med anställningen. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta sådana åtgärder som kan skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Den anställda är således skyldig att sätta arbetsgivarens intresse först och undvika situationer som kan försvåra detta. Därav kan det anses som ett brott mot lojalitetsplikten ifall arbetstagaren börjar arbeta på ett konkurrerande företag. Om man bryter mot lojalitetsplikten, kan man riskera att bli uppsagd eller avskedad (7 och 18 § Lagen om anställningsskydd)

I lojalitetsplikten ingår också att man som arbetstagare inte får starta eller bedriva konkurrerande verksamhet, dock anger du i frågan att situationen avser en arbetstagare som blir anställd hos ett annat företag, inte startar eget och därav anses det inte som konkurrerande verksamhet.

Konkurrensklausul

Lojalitetsplikten upphör normalt när anställningen upphör, dock kan lojalitetsplikten i vissa fall förlängas och det är ifall det har införts en konkurrensklausul i avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad att börja arbeta hos konkurrenter efter anställningens avslutande och på vilka villkor.

Sammanfattning

Som arbetstagare har man en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, som automatiskt ingår i ens anställningsavtal när man blir anställd. Även om det i situationen du beskriver inte anses som konkurrerande verksamhet, kan det fortfarande anses bryta mot lojalitetsplikten och arbetstagaren kan riskera att bli uppsagd eller avskedad. Lojalitetsplikten pågår tills anställningen är avslutad, men kan i vissa fall förlängas genom en konkurrensklausul i anställningsavtalet.

Således; det kan innebära ett brott mot lojalitetsplikten att bli anställd hos ett konkurrerande bolag, och arbetstagaren kan riskera att bli uppsagd eller avskedad från det första bolaget. Utifrån detta, skulle jag rekommendera personen i fråga att prata med sin arbetsgivare om vad hen anser om att arbetstagaren vill börja ytterligare anställning på ett konkurrerande företag. Kanske kan den anställda få fler timmar hos arbetsgivaren för att lösa situationen. Kolla även vad kollektiv- och anställningsavtal säger. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på lawline.se/boka för att få vidare rådgivning.

Hoppas detta har besvarat din fråga någorlunda! Om du har fler frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96421)