FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/07/2019

Är det tillåtet att spela musik med hög volym i en ICA butik?

Hej!

Får man spela musik med Högt volym i en ICA butik??? Vilka regler gäller???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arbetsmiljö hittar du i arbetsmiljölagen.

Det framgår av arbetsmiljölagen att de arbetshygieniska förhållandena vad gäller ljud ska vara tillfredsställande (2 kap. 4 § arbetsmiljölagen). En intresseavvägning ska därför göras, tex intresset av att musik spelas ska vägas mot intresset av att musiken stör. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att en god arbetsmiljö upprätthålls samt vidtar åtgärder för att det uppfylls (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Lagen är inte tydlig i frågan, utan en intresseavvägning måste göras. Min rekommendation är att prata med arbetsplatsens skyddsombud alt. arbetsgivaren vid klagomål som rör arbetsmiljön.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare