Är det tillåtet att skugga grannens tomt?

2015-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi bor på botten med veranda,grannen har sin veranda bredvid.Nu sätter hon upp ett skynke i takhöjd som man kan dra isär mellan oss.Vi kommer inte att få någon som helst utsikt mot trädgården på den sidan och ingen sol.Våra blommor får ingen sol.Vår veranda är redan mörk som den är och nu blir den ännu mörkare.Får hon verkligen göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Jordabalkens 3 kap regleras rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap 1 § stadgas att fastighetsägare är skyldig att ta skälig hänsyn till sin omgivning. Vidare stadgas i 3 kap 2 § att om rot eller gren tränger sig in på en grannes fastighet har man rätt att ta bort denna. Om åtgärden att ta bort det som tränger sig in på ens tomt kan medföra skada för ägaren skall denne däremot först ges tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.

I ditt fall verkar det som att din granne har satt upp ett skynke på sin egna tomt som inte "tränger över" tomtgränsen till er tomt, därav blir det svårt för er att kunna ta ner skynket. Skuggning av grannens tomt faller utanför paragrafens tillämpningsområde och kan inte angripas på den grunden.Vad gäller plank och liknande kan det ibland krävs bygglov för att få uppföra detta. I ditt fall verkar det röra sig om ett skynke vilket jag har svårt att tro kan definieras som ett plank eller liknande. I övrigt gäller som ovan nämnt regeln i jordabalken 3 kap 1 § dvs att man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fastighet, vilket du skulle kunna påpeka till din granne. Annars råder jag dig att prata snällt med din granne och komma fram till någon gemensam lösning kring skynket.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll