Är det tillåtet att skicka sina pengar på bettingsidor till andra personers bankkonton?

2017-08-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har två frågor:Fråga 1Om man har pengar på en betting sida är det lagligt att skicka pengarna till någon mindreårig persons bankkonto?Fråga 2Om man har pengar på en betting sida är det lagligt att skicka pengar till någon annans konto (som inte är ens egens)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på båda dina frågor är förmodligen nej. När du skapar ett konto på en bettingsida ingår du samtidigt ett avtal med spelbolaget (vilket man sällan läser igenom). Går man in och läser i dessa avtal står det att du som kontohavare förbinder dig att endast göra uttag till ditt personliga bankkonto. Vidare står att spelbolagen ofta gör kontroller som syftar till att se till så du följer dessa regler. Läser man exempelvis igenom Svenska spels villkor för deras online-spelkonton, går att läsa att Svenska spel äger tillåtelse att kontrollera med en behörig tredje man (dvs din bank) att kontot verkligen tillhör dig.

Det står alltså i avtalet att du endast får föra över pengar till ditt eget personliga bankkonto. Försöker du föra över pengar till någon annans konto bryter du mot det avtal du ingick med spelbolaget när du skapade ditt konto. Utgångspunkten i svensk rätt är alltid att ingångna avtal ska hållas.

De flesta bettingsidor drivs av utländska bolag

I stort sätt alla de stora spelbolagen på nätet har sitt säte i andra länder än Sverige (enda undantaget Svenska spel). När du registrerar ett konto hos dessa utländska bolag kommer det vid en juridisk tvist mellan dig och spelbolaget vara lagstiftningen i det land där spelbolaget har sitt säte som kommer vara den tillämpliga på avtalet. Här är det alltså inte svensk rätt som gäller, utan istället lagstiftning från diverse ”skatteparadis” såsom Malta eller Gibraltar. Detta förändrar dock knappast svaret på din fråga då alla stora utländska bettingaktörer tycks ha tydliga 18-års gränser och dessutom vara noga att i sina avtal poängtera att du endast får göra utbetalningar till ditt eget personliga bankkonto. Även dessa utländska bolag kan naturligtvis komma att kontrollera med din bank att kontot du vill göra utbetalningen till verkligen tillhör dig.

Du riskerar dina egna pengar om du försöker kringgå spelbolagens regler

Sammanfattningsvis anser jag mig, efter att ha läst avtalsvillkoren för flera av de stora spelbolagen på nätet, kunna konstatera att det endast är tillåtet att sätta in pengar till ditt personliga bankkonto. Skulle spelbolaget komma på att du på något sätt försöker bryta mot denna avtalsregel blir påföljden förmodligen att de ”spärrar” ditt spelkonto. Denna påföljd tycks vara spelbolagens primära sanktion för kontoinnehavare som inte följer deras regler. ”Spärrningspåföljden” framkommer ofta i samma avtal som reglerar att du endast får sätta in pengar till ditt personliga bankkonto. Rent konkret innebär denna påföljd att bolaget fryser alla pengar på ditt spelkonto, vilket innebär att du förmodligen aldrig kommer få tillbaka en enda krona från kontot, (varken av din insättning eller eventuella vinst). För att undvika detta bör du alltså alltid se till att överföra pengarna till ditt personliga bankkonto, då du annars bryter mot det avtal du ingått med spelbolaget när du skapat ditt spelkonto.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97584)